EU får behålla importförbud
för hormonbehandlat kött
Handelskriget mellan EU och Nordamerika om hormonbehandlat kött har hållit på i drygt 20 år. Men denna vecka har parterna äntligen kommit överens. EU får behålla sitt förbud.
 
Eftergiften från EU är att importen av nötkött av hög kvalitet från USA och Kanada höjs till 48 200 ton.
 
USA och Kanada har också avskaffat de strafftullar som länderna införde på 26 "svartlistade" produkter som vedergällning för EU:s förbud. Värdet på dessa produkter är uppskattningsvis 250 miljoner dollar.
 
"Idag sätter vi punkt för den här utdragna konflikten. Det här är en resolution som gynnar båda parter. Parlamentet gör det möjligt för den europeiska jordbrukssektorn att planera framåt igen. Något som kommer att stärka de transatlantiska handelsförbindelserna", säger föredragande Godelieve Quisthoudt-Rowohl (EPP, DE), i en kommentar.
 
/FoodMonitor
 
Läs mer:
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/pressroom/content/20120314IPR40752/html
/Slut-på-nötköttskonflikt-gynnar-båda-parter
   
FoodMonitor-Fakta (källa Europaparlamentet):
De länder som tjänar mest på att USA:s och Kanadas sanktioner avskaffas är Italien, vars produktion uppgår till ett värde av USD 99 miljoner, Polen (USD 25 miljoner), Grekland och Irland (USD 24 miljoner vardera), Tyskland och Danmark (USD 19 miljoner vardera), Frankrike (USD 13 miljoner) och Spanien (USD 9 miljoner).