fao2012-03-17
Livsmedelsförsörjningen i Syrien
på väg mot kollaps
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) utfärdar en varning för en osäker livsmedelsförsörjning i Syrien. FAO uttrycker djup oro över livsmedelssituationen, särskilt för utsatta grupper, till följd av de oroligheter som pågått sedan mitten av mars 2011.
 
Enligt Syriens statistiska centralbyrå ökade inflationen med omkring 15 procent mellan juni och december 2011, främst till följd av kraftiga ökningar av livsmedelspriserna och en brist på bränsle, som i sin tur påverkar transportkostnaderna.
 
FN:s Livsmedelsprogram (WFP) beräknade 2010 att omkring 1,4 miljoner människor med en osäker livsmedelsförsörjning bodde i områden som nu har blivit oroshärdar såsom; Homs, Hama, landsbygdsområdena kring Damaskus, Daraa och Idleb. Risken är nu att dessa grupper har blivit ännu mer utsatta. Tiotusentals människor har flytt till grannländerna, enligt varningen som publicerats på FAO:s hemsida för förvarningssystem för livsmedel och jordbruk, GIEWS (Global Information and Early Warning System). Det förebyggande varningssystemet övervakar den globala livsmedelssituationen och ger förvarningar om hotande livsmedelskriser.
 
FAO och WFP har satt in krisåtgärder genom att tillhandahålla matbistånd och matkuponger till 100 000 människor i landet.
 
Begränsad tillgång till mat
 
Mat, vatten och bränsle rapporteras vara allt svårare att få tag på i flera områden och situationen påverkar även boskapsskötare då rörligheten av boskapshjordarna och bland annat tillgången till veterinära läkemedel begränsas.
 
Omkring 300 000 småskaliga lantbrukare och boskapsskötare i de nordöstra områdena, som redan har drabbats av torka under fyra efterföljande odlingssäsonger, påverkas också av en brist på inhemska säsongsarbetare. Syriens spannmålsproduktion beräknas ha minskat med nästan 10 procent under fjolåret till följd av sena och oberäkneliga regn. Utsikten för 2012 års vinterskörd som börjar i maj är mycket osäker på grund av oroligheterna som sannolikt kan orsaka avbrott i jordbruksverksamheten och begränsa tillgången till insatsvaror.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor