svangstapizzeriapersonalPizzeria i Svängsta åtalsanmäls
Trots att pizzerian Svängsta Pizzabutik förbjöds av Miljöförbundet Blekinge Väst att sälja mat så fortsatte verksamheten. Nu åtalsanmäler myndigheten pizzerian till Åklagarkammaren i Karlskrona.
 
I februari genomförde pizzerian i Svängsta, som ligger norr om Karlshamn, en omfattande renovering och asbestsanering. Under tiden detta pågick saknades bland annat rinnande vatten, avlopp, och arbetsbänkar, i tillräckling omfattning. Det gjorde att pizzerian enligt Miljöförbundet Blekinge Väst saknade "grundläggande funktioner som livsmedelslokal".
 
Därför förbjöd myndigheten pizzerian att tillverka och sälja pizzor under renoveringstiden.
 
Men vid en inspektion den 24 februari konstaterar myndigheten och medföljande polismän att livsmedel trots förbudet "hanterades under ohygieniska förhållanden". Pizzerian var då också öppen och tog emot kunder som sågs lämna lokalerna med pizzakartonger. Den registrerade verksamhetsutövaren arbetade vid tillfället själv i lokalerna med att baka och sälja pizzor (bilden ovan till vänster).
 
svangstapizzeria"Lokalens skick, utformning och eftersatta rengöring var sådan att de livsmedel som hanterades däri inte kunde anses vara säkra för konsumtion", konstaterade Miljöförbundet Blekinge Väst. På golven, där även livsmedel förvarades, "fanns spår och spillning efter gnagare".
 
"Det är stor risk för att de livsmedel som förvarats och hanterats i anläggningen under tiden renoveringsarbeten pågått, kan ha kontaminerats av patogena bakterier eller andra orenligheter."
 
Miljöförbundet Blekinge Väst anser att ägarna av Svängsta Pizzabutik därigenom gjort sig skyldiga till brott, och har därför i dagarna lämnat över en åtalsanmälan till Åklagarkammaren i Karlskrona.
 
HÅKAN FRISELL
 
Bilden ovan till vänster: Verksamhetsutövaren med personal bakar pizzor trots förbud. Bilden ovan till höger: Strimlad oövertäckt skinka förvaras i köket som renoveras. Foto: Miljöförbundet Blekinge Väst.