annika_untSkolkock möter bonde
Enligt den senaste kommunkartläggningen från Skolmatens vänner vill kostchefer köpa mer närproducerat. Samtidigt ökar kraven på skolmaten. Den ska vara kostnadseffektiv, ekologisk, näringsriktig och gärna lagad från grunden. Nya kunskaper behövs i köken där det sedan 70-talet värms en hel del helfabrikat. Nu startar ett nationellt projekt med stöd från regeringens Matlandet-satsning. ”Vi vill att kockar i offentliga kök ges möjlighet att träffa bönder och lära sig mer om regionala råvaror”, säger initiativtagaren och projektledaren Annika Unt Widell.
 
Den 13 april träffas landsbygdsminister Eskil Erlandsson, skolkockar och bönder för att rivstarta projektet ”Skolkock möter bonde” genom en kick-off på Rudenstams Gårdsbutik i Gisebo. Speciellt inbjudna skolkockar från Jönköping möter bönder och livsmedelproducenter som bjuder på smakprov. På plats kommer även landsbygdsminister Eskil Erlandsson att finnas.
 
Bakgrunden till projektet är bland annat att all mat idag kommer  via stora grossister och det är därför sällan som skolkockar har direktkontakt med matproducenter.
 
Enligt Skolmatens vänner ska projektet ”Skolkock möter bonde” skapa modeller för gårdsbesök som ökar dialogen och kunskaperna om råvaror. Under 2012 erbjuds intresserade lantbrukare utbildning inför besök från skolkök.
 
Följande år planeras pilotbesök på gårdar runt om i landet. Målet på längre sikt är att alla skolkockar ska få möjlighet att göra gårdsbesök. Projektet har sökt och fått stöd från Jordbruksverket för år 2012 inom Matlandetsatsningen, meddelar Skolmatens vänner.
 
/FoodMonitor