Fortsatt positiva handlare
Enligt Svensk Handels Handelsbarometer för oktober är de svenska handlarna fortsatt optimistiska och tror på en ökad försäljning. En stor andel anser också att den tuffaste konkurrensen kommer från befintliga aktörer i samma bransch.

Jämfört med barometern i september så sjunker antalet handlare som tror på en ökad försäljning i den egna butiken under kommande kvartal något, men andelen handlare som tror på ökad försäljning är ännu hög, skriver Dagens Handel.
 
– Det är intressant att konstatera att drygt 60 procent upplever att den tuffaste konkurrensen kommer från befintliga aktörer i samma bransch. Ungefär 30 procent av handlarna uppger att de vill öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda bättre service, säger Hans Löwlund, utvecklingschef på Svensk Handel.

I oktoberbarometern har handlarna fått svara på vilken fråga som är mest negativ för försäljningen i den egna butiken.

– Närmare hälften svarade att en höjd reporänta, med ökade räntekostnader för hushållen som följd, är den faktorn som påverkar försäljningen mest negativt, säger Hans Löwlund.

 

Källa: Dagens Handel