Martin & Servera
fokuserar på matsvinn
Martin & Servera har beslutat att under 2013 lägga fokus på svinnfrågan. Bolaget har därför utvecklat en utmaning som involverar såväl den egna verksamheten som kunderna.  Bland annat ska ett ”doggy-bag-koncept” hjälpa kunderna att minska sitt matavfall.
 
I ett pressmeddelande konstaterar Martin & Servera att regeringen satt som mål att matavfallet ska minska med 20 procent till 2015 och att det i Sverige, enligt Livsmedelsverkets beräkningar 2011,  slängs strax under 60 kg matavfall per person under ett år. Vidare konstaterar bolaget att matavfallet är ett problem ur flera perspektiv, såväl miljömässigt och etiskt som ekonomiskt.
 
Utmaningen kommer enligt Martin & Servera att påbörjas under hösten 2012 och avslutas under våren 2013. Tävlingsbidrag  kommer att tas emot och bedömas utifrån kreativitet, systematik och långsiktighet. Kunderna utmanas i två tävlingsklasser: 1. Vård, skola och omsorg, 2. Restaurang & Café. 

Tävlingsregler, tävlingsperiod, anmälning och annan info kommer att distribueras via webb och tryckta media inom kort, meddelar Martin & Servera.
 
Fakta: Prissumman är 25 000 kr för vinnaren i respektive tävlingsklass. Pengar som ska användas för att investera i utbildning, utrustning eller andra åtgärder som på något sätt hjälper till att minska matsvinnet. Hederspriser för kreativitet, systematik och långsiktighet kommer också att delas ut.
 
/FoodMonitor

t20