Den internationella mejerimarknaden försvagas
De tre senaste månaderna har världsmarknadspriserna sjunkit för alla mejeriprodukter. Priset på smör är det lägsta sedan 2009. Och trenden väntas hålla i sig de närmaste månaderna. 
 
– Mjölkproduktionen fortsätter att öka i de viktiga exportländerna, säger Lennart Holmström, marknads- och statistikexpert på Svensk Mjölk.
 
– Samtidigt ser vi en minskad global efterfrågan på mejeriprodukter. Detta gör att världsmarknadspriserna pressas nedåt. Risk finns också att lagren av mejeriprodukter inom EU kommer att öka under 2012.
 
I Sverige har leveranserna av ekologisk mjölk från mjölkbönderna ökat under årets två första månader. Enligt Svensk Mjölk var invägningen av ekologisk mjölk 15 procent högre än under motsvarande månader 2011. 12.8 procent av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk.
 
Den totala invigningen mjölk i landet var i mars knappt en procent högre än under motsvarande månad 2011.
 
/FoodMonitor