Vd:n och en tidigare delägare i matgrossist dömda till fängelse
Vd:n och en tidigare delägare i livsmedelsgrossisten Nordisk Gross & Charkuteri, NGC, i Kil har vardera dömts till ett års fängelse. Det har Värmlands tingsrätt meddelat i en dom. Enligt domstolen hade bolaget bland annat förfalskat fakturor. Detta för att hjälpa sina kunder, i många fall pizzerior i Värmland, att dölja deras svarta verksamhet.
 
NGC startades som en enskild firma 1997 och tillverkade då kebab och skinka. Senare omorganiserades företaget till ett aktiebolag. NGC bedriver grossistverksamhet inom restaurangbranschen i förhyrda lokaler i Kils kommun. Bolaget kör ut sina varor med egna lastbilar efter beställning från kunder.
 
Det var bolagets revisor, som är anställd hos PwC, som upptäckte oegentligheterna i NGCs bokföring och larmade myndigheterna år 2009. Revisorn hade inte fått några övertygande förklaringar från ägarna. Bland annat gick en oroväckande stor del av bolagets försäljning till kontantkunder som inte kunde identifieras.
 
Skatteverket genomförde en utredning och kunde konstatera att "en betydande del av NGCs försäljning sker till anonyma kunder".
 
Under vissa år kunde försäljningen till anonyma kunder uppgå till nästan 30 procent av bolagets totala omsättning.
 
NGC företrädare har uppgivit, enligt Skatteverket, att flera andra grossister i Karlstadsområdet tillåter kontantförsäljning till anonyma kunder, tillfälliga kunder, eller strökunder.
 
"För att inte förlora kunder och försäljningsinkomster har därför bolaget känt sig nödsakade att göra likadant", skriver Skatteverket i sin utredning.
 
Pizzerior och andra kunder har genom NGCs agerande kunnat dölja sin egentliga omsättning för Skatteverket och tjäna stora pengar på sin svarta verksamhet.

 

ngcleveransskatteverket

Bilden: Lossning av varor från NGC till en pizzeria i Värmland. Foto: Skatteverket. 
 
Enligt Skatteverket har NGC tagit till flera trick för att dölja sina kunders inköp. Myndigheten har hittat slående likheter mellan namngivna och anonyma kontantnotor för ett och samma datum.
 
Likheten består enligt myndigheten "i att samma varor redovisats på fakturan respektive kontantnotan efter att de olika köpta varorna redovisas i samma ordning på underlagen".
 
"Kontantnotan har dock ett avsevärt högre fakturanummer än den namngivna fakturan och borde därför följaktligen ha en senare registreringspunkt."
 
Skatteverket gör därför "bedömningen att NGC upprättat dubbla fakturor i samband med vissa leveranser."
 
Skatteverket säger sig själva har observerat hur en pizzeria i Karlstad har tagit emot leveranser från NGC där orderna har delats upp i två delar. En faktura upprättades för en del av sändningen där pizzerian namnges. Den andra delen redovisas på en anonym kontantfaktura.
 
Påhittade kunder var ett annat trick som NGC enligt uppgift har använt sig av.
 
Enligt handlingar som FoodMonitor ha tagit del av så hade NGC inte mindre än 99 påhittade kunder i sin bokföring.
 
City Grossisten och SLS Matgrossist i Hellefors är exempel på påhittade kunder. Vissa perioder har dessa företag enligt NGCs bokföring fakturerats nästa 25 miljoner kronor, eller motsvarande en fjärdedel av NGC omsättning.
 
”Tingsrätten finner därför att den slutsatsen kan dras, att de båda bolagen varit påhittade och att försäljningen i själva verket skett till av bolaget kända kunder som av någon anledning inte velat synas i NGCs bokföring”, skriver Värmlands tingsrätt i sitt domslut.
 
Enligt tingsrätten har de två företagarna i NGC gjort sig skyldiga till försvårande av skattekontroll. Domstolen bedömer brottet som grovt och menar att det ”inte är möjligt att döma till villkorlig dom i förening med samhällstjänst”. De döms därför till vardera ett års fängelse, mot sina nekanden. 
 
HÅKAN FRISELL
 
FoodMonitor-Fakta:
Nordisk Gross & Charkuteri AB.
Omsättning:
2009-06: 45 Mkr.
2010-06: 1.5 Mkr.
2011-06: 72 000 kronor.
 
NGC i Kil AB.
Bolag i samma koncern som Nordisk Gross & Charkuteri AB.
Omsättning: 55 Mkr (2011-06).
Resultat före skatt: 233 000 kronor.
Antal anställda: 9.
 

t20