Ny VD och namnbyte
Maria Forshufvud (foto) har utsetts till ny VD för branschorganisationen Svenskt Kött AB. Hon efterträder Ella Nilsson, som går i pension efter tio år som VD för Svensk Köttinformation AB. I månadsskiftet september/oktober ombildas också Svensk Köttinformation AB och byter namn till det korta och enkla Svenskt Kött AB.
 
– Det är ett utmanande och spännande uppdrag. Jag brinner verkligen för svenskt kött och ser fram emot att arbeta med att få konsumenter i Sverige att välja svenskt kött. Det svenska köttets mervärden, bra svensk köttkvalitet och vikten av att ha en god djuromsorg i Sverige ska vi göra än tydligare och aktivt kommunicera, säger Maria Forshufvud.
 
 – Situationen med en vikande svensk djuruppfödning och minskande volymer är allvarlig. Här har Svenskt Kött ett tydligt uppdrag att proaktivt kommunicera och utbilda och på så sätt medverka till att svenskt kött, både volym- och värdemässigt utvecklas på bästa sätt. Viktiga målgrupper finns inom handeln, restaurangnäringen och storhushållsverksamheten.
 
Maria Forshufvud är agronom och har under 15 år arbetat inom den svenska köttbranschen som kommunikatör och informationschef. Närmast kommer hon från egen konsultverksamhet.
 
Källa: Svenskt Kött AB