fao2012-04-27
Pengabrist gör livsmedels-försörjningen osäker i Sahel och på Afrikas horn
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) generaldirektör José Graziano da Silva säger att mer än 110 miljoner dollar saknas för att kunna stödja boskapsskötare och lantbrukare under den pågående regnperioden i Sahel och på Afrikas horn.
 
”På Afrikas horn går vi miste om möjligheten att bygga vidare på våra senaste insatser och säkra motståndskraften på landsbygden. I Sahel betyder det att vi inte kan införa de åtgärder som skulle kunna förhindra att livsmedelsförsörjningen blir ännu mer osäker”, varnar Graziano da Silva under FAO:s 27:e regionala konferens för Afrika.
 
Just nu uppgår det totala finansieringsunderskottet för året till 239 miljoner dollar för de två regionerna.
 
Resurserna kommer användas till att täcka en rad kort- och långsiktiga projekt, såsom: program för avlönade arbeten och matkuponger (cash/voucher-for-work-program), distribution av utsäde, växtnäringsämnen och redskap samt utbildning av lantbrukare, vaccinering av boskap och produktion av foder.
 
FAO:s generaldirektör lyfter fram de insatser som givarländer redan gjort för att upprätthålla de internationella hjälpinsatserna och tillägger att ”det är i tider av kris som utsatta grupper behöver oss som mest”.
 
I sitt tal till ministrar och andra högt uppsatta tjänstemän på den afrikanska kontinenten förklarade Graziano da Silva FAO:s nya strategi för att bekämpa hungern i Afrika. Huvudaspekterna inkluderar att arbeta med samarbetspartners under nationellt och regionalt ledda insatser för att sammanlänka kris och utveckling, bygga upp motståndskraft hos familjer och samhällen på landsbygden, skala upp lyckade initiativ, främja offentliga och privata jordbruksinvesteringar för en tryggad livsmedelsförsörjning, hantera risker och stärka lokala institutioner.
 
Stöd till småskalig produktion
 
Andra frågor som framhölls av generaldirektören var betydelsen av den handel som pågår inom Afrika och vikten av att stötta afrikanska småskaliga lantbrukare, boskapsskötare och fiskare för att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning.
 
”Kontinenten spenderar över 50 miljarder dollar årligen på livsmedelsimport. Samtidigt är mer än 50 procent av arbetskraften småskaliga lantbrukare, boskapsskötare och fiskare. Låt oss finna ett sätt att föra samman dessa så att Afrika kan föda sig självt”, säger han.
 
Maria Helena Semedo, FAO:s undergeneraldirektör för Afrika, tillägger att Afrikas jordbrukssektor för närvarande genomgår dynamiska förändringar och behöver ett nytt synsätt och en stärkt framtidsvision. Denna vision är vårt gemensamma ansvar att vända från ord till handling.
 
”Vi måste hjälpa afrikanska lantbrukare med att inte bara producera mer mat utan även att producera den mer effektivt för att på så vis kunna fördubbla jordbruksproduktionen för att möta den ökade efterfrågan på livsmedel på kontinenten”, säger Semedo.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor