Eskil Erlandsson kräver
märkning för obedövad slakt
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kräver att kött från djur som slaktats utan bedövning inom EU ska märkas. Han ska ta upp frågan när EU:s jordbruks- och fiskeministrar har sitt ministerråd i Bryssel i nästa vecka.
 
"Det finns ett undantag mot EU-regeln som kräver att djur ska vara bedövade innan slakt. Detta undantag överutnyttjas i ett flertal länder idag och nu vill Sverige att kött ska märkas om det kommer från djur som inte bedövats", skriver Landsbygdsdepartementet i ett pressmeddelande.
 
"Sverige är det enda land i EU som inte använder undantaget. Detta av djurskyddsskäl."
 
LRF välkomnar ministerns förslag.
 
– Att slakta djur utan föregående bedövning är oacceptabelt ur djurskyddssynpunkt eftersom det orsakar stort lidande för djuren. I Sverige är det inte tillåtet, vilket är en självklarhet för oss bönder. Därför välkomnar vi landsbygdsministerns förslag om märkning. Vill man vara säker på att det kött man köper kommer från djur som bedövats före slakt så ska man köpa svenskt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.
 
/FoodMonitor
 

t20