Facket skeptiskt till Arlas
nya ”angiverisystem”
Mjölkbolaget Arla meddelar att man infört ett så kallat whistle blower-system för att fånga upp missförhållanden inom bolaget. Facket är skeptiskt. 
– Jag har aldrig stött på något sådant här tidigare. Ett angiverisystem tror inte vi skapar en bra arbetsmiljö och ett bra samarbetsklimat, säger Martin Wästfelt, chefsjurist, fackföreningen Unionen.
 
Arla införde enligt uppgift sitt whistle blower-system för några veckor sedan, utan att informera facket. Systemet har förberetts av bolaget under flera år.
 
– Orsakerna är flera. Främst för att medarbetarna såklart är en mycket viktig tillgång för Arla och genom att ha öppna kommunikationskanaler får vi hjälp att skapa en säker och etiskt korrekt arbetsmiljö och ett bättre företag. Ett system för att anonymt kunna lämna uppgifter har också visat sig vara ett effektivt medel för att minimera förluster och stärka företaget ekonomiskt, säger Claes Henriksson, presschef, Arla Sverige.
 
Vad är det för uppgifter de anställda ska lämna?
 
– Det kan man inte säga på förhand utan det är upp till var och en att avgöra. Men det kan till exempel handla om misstanke om ekonomiska brott, problem rörande livsmedelssäkerheten, miljöfrågor, eller problem som rör säkerhet på arbetsplatsen.
 
Hur går det till rent praktiskt?
 
– Man kan lämna uppgifter via internet eller telefon. Informationen hamnar på en säker server och finns bara tillgänglig för de som ansvarar för att utreda överträdelser. Var och en av dessa har fått utbildning i att behandla informationen konfidentiellt, säger Claes Henriksson. 
 
Martin Wästfelt tycker att bolaget tänkt fel.
 
– Ja, den här idén bygger på att man inte ska stå upp för sin kritik. Att man på något sätt är rädd att tala om att det finns missförhållanden. Därför vill de ha ett system som möjliggör anonyma anmälningar. Det tycker jag är en feltanke. Man borde ha en trygghet i bolaget som gör att anställda vågar kritisera och stå upp för det själv, säger han.
 
Kritikrätten är central i arbetslivet även om man samtidigt måste balansera den mot lojalitetsplikten som också är viktig. Jag menar att man ska kunna hantera detta utan den här typen av angiverisystem som Arla nu infört.
 
HÅKAN FRISELL
 

t20