För lite regn orsakar
stigande vetepriser
Vetepriserna har stigit på råvarubörserna i både Paris och Chicago. Anledningen är att det regnat ovanligt lite i flera av de stora veteproducerade länderna under den senaste tiden. Detta enligt nyhetsportalen Agrimoney.
 
Att en tilltagande torka ska drabba vetet är därmed ett orosmoment för råvaruhandlarna. Enligt Agrimoney har såväl spotpriser som kontrakt stigit med flera procent.
 
Den största oron för torka riktas mot nordvästra och södra USA, Centraleuropa, Ryssland, noora Kina och delar av Kanada.
 
/FoodMonitor