fao2010-11-17
FAO: Stigande livsmedelspriser kan leda till importkostnader över en biljon dollar
Kostnaden för den internationella importen av livsmedel kan hamna över en biljon dollar under 2010, då priset på de flesta råvaror ökat kraftigt sedan 2009, konstaterar FAO idag.
 
I den senaste upplagan av rapporten Food Outlook uppmanar FAO världssamfundet till beredskap på att svårare tider är att vänta framöver om inte produktionen av viktiga livsmedelsgrödor ökar betydligt under 2011.
 
Kostnaden för import av livsmedel för världens fattigaste länder väntas stiga med 11 procent under 2010 och för låginkomstländer som lider av livsmedelsunderskott med 20 procent.
 
Når kostnaden för import av livsmedel i världen över en biljon dollar är det en nivå som inte upplevts sedan livsmedelspriserna nådde sina rekordnivåer under 2008, säger FAO.
 
”Då trycket på världsmarknadspriserna på de flesta råvaror inte avtar måste det världssamfundet fortsätta att vara vaksamma och skapa beredskap för ytterligare utbudsstörningar för 2011”, menar FAO.
 
Beror delvis på vädret
Till skillnad från tidigare prognoser förväntas nu spannmålsproduktionen minska med två procent, istället för den uppskattad ökning med 1,2 procent från juni. Enligt rapporten beror förändringen i prognosen på en oväntad försämring i tillgång, som följd av ogynnsamma väderförhållanden.
 
Världens spannmålslager förväntas också att minska avsevärt och Food Outlook ger en kraftig uppmaning till att produktionen intensifieras för att öka lagernivåerna. Spannmålslagren väntas sjunka med sju procent, lagret av korn har minskat med 35 procent, majs med 12 procent och vete med tio procent, enligt FAO.
 
Endast reserverna av ris förutses öka, där en ökning med sex procent väntas, enligt rapporten.
 
Konsumenterna betalar
”Då världens spannmålslager förväntas minska, kommer storleken på nästa års skördar vara avgörande för stabiliteten på de internationella marknaderna”, säger FAO. ”För viktiga spannmål måste produktionen öka avsevärt för att möta efterfrågan och för att återuppbygga världens spannmålsreserver. Jordbrukare kommer troligtvis att reagera på de rådande priserna med att utöka odlingsytan.”
 
Samtidigt kommer spannmål inte vara de enda grödor jordbrukare kommer försöka producera mer av. Med stigande priser har även andra råvaror blivit attraktiva att producera, alltifrån sojabönor till socker och bomull. Sammantaget kommer konsumenter att behöva betala mer för sina livsmedel.
 
Prishöjningarna som skett under de senaste sex månaderna för de flesta jordbruksprodukter beror på en kombination av faktorer. Särskilt framhålls en oväntad försämring i tillgången på grund av ogynnsamma väderförhållanden, politiska beslut hos några av exportländerna och svängningar på valutamarknaden.
 
FAO menar i sin rapport att de internationella priserna kan komma att stiga ännu mer om inte produktionen ökar markant nästa år – speciellt beträffande majs, sojabönor och vete.
 
Även priset på ris, som det finns en bättre tillgång på än andra spannmål enligt FAO, kan påverkas som följd av priset på andra spannmål fortsätter att stiga.
 
Sockerpriset det högsta på 30 år
Socker har haft en betydande roll i de stigande livsmedelspriserna de senaste månaderna. Enligt FAO har sockerpriserna, som nyligen nådde den högsta nivån på 30 år, fortsatt att vara mycket höga och instabila.
 
För oljeväxter speglar de stigande priserna en relativt långsam tillväxt i produktionen i världen, vilken inte lyckas hålla jämna steg med den snabbt växande efterfrågan, enligt rapporten.
 
Även köttpriserna har stigit, men inte lika dramatiskt. Inom mejerisektorn har priset på smör nått sin högsta nivå någonsin. De internationella priserna på kassava har också skjutit i höjden och kommit upp till en rekordnivå under 2010. Produktionen av kassava beräknas minska under året för första gången på 15 år.
 
Fiskpriserna återhämtar sig
Fisket har också registrerat stora prisökningar och uppvisar en stark återhämtning efter det kraftiga prisfallet sedan 2008. Anledningen är främst att vattenbruksproducenter reagerat på de tidigare låga priserna genom att minska sin produktion. Stor efterfrågan i både höginkomstländer och låginkomstländer fortsätter att hålla priserna på fisk uppe, säger FAO.
 
Läs mer:
Läs rapporten: Food Outlook November 2010
Se videointervju med FAO:s Abdolreza Abbassian
Om livsmedelssituationen i världen
Lyssna på en intervju med Abdolreza Abbassian på FAO:s webbradio 

 

Foto: FAO

 

/FoodMonitor