sekosjimg_6602
Tågvärdar på SJ:s snabbtåg ska
rengöra toaletter - och servera mat
SJ vill att tågvärdarna på snabbtågen både ska servera gästerna mat och städa på toaletterna. Men inte städa själva toalettstolen - där drar bolaget gränsen. Det framgår av en anmälan som har kommit in till Livsmedelsverket som handlar om bolagets nya arbetsrutiner. Fackföreningen Seko SJ bekräftar uppgifterna och rasar mot planerna.
– Jag tycker det är motbjudande. Snuskigt rent ut sagt, säger Elias Cataño, ersättande huvudskyddsombud, fackföreningen Seko SJ.
 
I sin anmälan till Livsmedelsverket undrar anmälaren, som vill vara anonym, om det är rimligt att blanda arbetsuppgifter som matservering och toalettrengöring.
 
”… i den nya arbetsboken ombord som träder i kraft den 28 Maj står det att tågvärden som tjänstgör i första klass skall också göra rent på toaletterna (dock inte toastolen) under resans gång. Det pågår konstant servering och försäljning av mat under hela resan. Jag kan undra som passagerare om detta är ok enligt livsmedelsverkets värderingar?”, skriver anmälaren i ett mejl till Livsmedelsverket.
 
Elias Cataño bekräftar anmälarens uppgifter.
 
– Det står att man ska gå in på toaletterna. Man ska fylla tvåldispensrar, byta toalettpapper, och torka ytor. Sedan står det hur man ska gå tillväga vid eventuella uppkastningar, spyor alltså. Det ska ombordpersonalen ombesörja på ett ganska så detaljerat sätt, säger han.
 
Seko SJ ser stora risker med att personal som kontrollerar biljetter och serverar resenärerna mat på tågen också ska hålla toaletterna rena. Därför hade facket och SJ tidigare i veckan ett krismöte om bolagets förslag till ändringar i arbetsrutinerna.
 
– SJ hade inte gjort en riskinventering. Förhandlingen slutade med att arbetsgivaren var såpass förnuftig att man återtog hela det här kapitlet i arbetsbeskrivningen. Man kan se risker som till exempel smittor av olika slag när man kommer i kontakt med uppkastningar eller vad det nu kan vara, eller när man gör rent inne på toaletten ena stunden och sedan serverar mat i nästa stund.
 
Men Elias Cataño tror att bolagets reträtt blir kortvarig.
 
– Känner jag arbetsgivaren rätt i egenskap av fackligt ombud så kommer man ändå att vilja införa det här på ett eller annat sätt, säger han.
 
– Det som förut har varit avlönade arbetsuppgifter blir oavlönade arbetsuppgifter genom att det påförs ombordpersonalen. Detta för att man ska kunna skära ner på städpersonal.
 
Enligt Elias Cataño är missnöjet med bolagets planer stort bland medlemmarna.
 
– När jag kommer till jobbet är det många arbetskamrater som kommer fram till mig och tar sig för pannan och uttrycker sin frustration, säger han.
 
Hur har det blivit så här illa?
 
– Avregleringen tror jag har väldigt mycket med det här att göra. Det är jättetråkigt. Jag kan bara tänka mig hur mina allra äldsta kollegor känner sig. De har sett ett SJ en gång i tiden där det verkligen var ett högstatusyrke, till att det har blivit i mångt och mycket ett lågstatusyrke idag, säger Elias Cataño.
 
Hos SJ slår man ifrån sig. Bolaget ställer inte upp på vare sig anmälarens eller fackets bild. Att ombordpersonalen ska rengöra toaletterna har det aldrig varit tal om. Bolaget har bara velat förtydliga arbetsuppgifterna för personalen, menar SJ.
 
– Vi inför inte någon ny arbetsbok utan det är samma rutiner som alltid har varit. Däremot har man förtydligat den här arbetsboken för personalen. Ett förtydligande vad det kan innebära att hålla snyggt och rent, säger Thelma Henrysson, pressansvarig, SJ.
 
– Rengöra toaletterna ingår inte i arbetsuppgifterna. Det har vi städpersonal att göra. Utan man plockar undan i vagnen och man ska också titta till toaletten att det ser fräscht ut.
 
Varför tror du då att er personal reagerar så kraftigt mot planerna?
 
– Det vet inte jag, säger Thelma Henrysson.
 
Livsmedelsverket meddelar att man har inlett en utredning av SJ.
 
HÅKAN FRISELL