Livsmedelsverket tvingar
Coop att återkalla mer kött
I söndags återkallade butikskedjan Coop nöt och blandfärs som smittats av salmonella. Men Livsmedelsverket tycker att bolagets återkallelse inte var tillräcklig för att skydda konsumenterna. Nu återkallas därför ännu mer nötfärs och fläskfärs.
 
"Anledningen till utökningen beror på att Livsmedelsverket har gjort en bedömning att alla produkter som har producerats på den aktuella linjen i anläggningen den 22 maj ska återkallas. Dock har inte några nya provresultat påvisat förekomst av salmonella från produktionstillfället", skriver Coop i ett pressmeddelande.
 
"Coop beklagar det inträffade. Kunder som har produkten kvar hemma kan lämna tillbaka den i närmaste Coop-butik."
 
/FoodMonitor
 
FoodMonitor-Fakta (källa Coop):
 
Följande produkter har återkallats idag:
Coop Fläskfärs, cirka 1000 gram sista förbrukningsdag: 30 maj 2012
Coop Nötfärs, fetthalt 10-12 %, cirka 1000 gram sista förbrukningsdag: 30 maj 2012
Coop Nötfärs, fetthalt 10-12 %, cirka 2000 gram sista förbrukningsdag: 30 maj 2012
X-tra Nötfärs, cirka 1000 gram sista förbrukningsdag: 30 maj 2012
 
Produkter som återkallats sedan tidigare:
Coop Hamburgare bacon, cirka 452 gram sista förbrukningsdag: 30 maj 2012
Coop Hamburgare, cirka 452 gram sista förbrukningsdag: 29-31 maj 2012
Coop Hamburgare, cirka 1130 gram sista förbrukningsdag: 29-30 maj 2012
Coop Nötfärs, fetthalt 16-18 %, cirka 2000 gram sista förbrukningsdag: 28-31 maj 2012
Coop Blandfärs, fetthalt 20 %, (50/50), cirka 500 gram sista förbrukningsdag: 28 maj-01 juni 2012
Coop Blandfärs, fetthalt 20 %, (50/50), cirka 1000 gram sista förbrukningsdag: 28 maj-01juni 2012
Coop Blandfärs, fetthalt 20 %, (50/50), cirka 2000 gram sista förbrukningsdag: 27-31 maj 2012
 
Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader.