tranhemsimg_6116
Gustav och Pernilla Thelin köpte den begagnade biogasanläggningen från Kils kommun med förhoppningen att kunna producera fordonsgas på gården. 
 
Gårdsslakteri vill öka lönsamheten 
med ny biogasanläggning
Slakteriet Tranhems gård en mil väster om Karlstad har nyligen köpt en biogasanläggning från Kils kommun som stod oanvänd på grund av lönsamhetsproblem. Tranhems tror att anläggningen, som kostade cirka en halv miljon kronor, kommer att bli ett lyft för deras lönsamhet.
– Anläggningen klarar av att årligen producera fem miljoner kubik gas. Produktionen är så stor så att vi kommer att förhandla om att ta emot avfall från andra gårdar, säger Gustav Thelin, som driver Tranhems gård tillsammans med sin hustru Pernilla.
 
Vad kommer du att göra med all gas?
 
– Det kanske blir en gasmack ute vid gårdsbutiken. Kommunen har ingen egen gastillverkning för att förse sina bussar. Och kanske finns det något taxibolag som är intresserat.
 
Tranhems gårds slakteri, med 15 anställda, slaktar cirka 700 stordjur årligen. Halva försäljningen går till butikskedjor som Konsum Värmland och Ica. På gården finns även drygt 500 hjortar, 14 viltsvin, och ett hundratal dikor.
 
Trots att det kommer att kosta flera miljoner kronor att komma igång med gasproduktionen så tror Gustav Thelin ändå att investeringen snart kommer att betala av sig. Speciellt som Tranhems betalar mer än en halv miljon kronor årligen till en avfallsanläggning för att bli av med sitt slakteriavfall.
 
– På det vi slaktar idag så betalar vi ett kilopris för avfallet, på tarmar och huvuden.
 
Dessutom räknar Gustav Thelin med att spara in cirka 400 000 kronor i strömkostnader årligen.
  
När tror du att du är igång med produktionen av biogas?
 
– Jag hoppas väl att den första gaslågan kommer igång så att vi kan börja experimentera om ett år.
 
Trots Gustav Thelins optimism så finns det mörka moln på himlen. Han hade hoppats att få en del av kostnaderna täckta med det så kallade biogasstödet som godkänns av länsstyrelsen och delas ut av Jordbruksverket.

 

tranhemsimg_6028

 

Men det stödet som Tranhems gård har sökt är diversifiering till annan verksamhet än jordbruk, alltså för jordbruksföretag som även ska sälja energi, och det stödet är så populärt att det för nuvarande är övertecknat med över 10 miljoner kronor hos Jordbruksverket. 
 
Totalt har Jordbruksverket 108 miljoner kronor att dela ut i den stödformen. Hos länsstyrelsen i Värmland är man väl medvetna om problemet.
 
– I vintras meddelade Jordbruksverket att pengarna började ta slut. Det finns olika budgetar med de här biogaspengarna beroende på vilket syfte man har med anläggningen. Om företaget använder energin till enbart gårdsverksamheten så finns det inget stöd för närvarande. Och säljer man energin utanför gården är läget just nu också bekymmersamt, säger Torbjörn Eliasson, handläggare hos Länsstyrelsen i Värmland
 
Vad är det bönderna bör känna till om biogasstödet?
 
– Det är att nu är det i slutet av programperioden. Att det är slut på pengar helt enkelt. Att man nog ska avvakta om man är ute efter stödpengar. Vi vet inte hur regelverket blir framöver. Det är väldigt bra om man har is i magen, säger han.
 
HÅKAN FRISELL
 
Läs mer: 
Charktillverkning lyfter köttbönder