FAO: minska matsvinnet
– stöd SAVE FOOD!
SAVE FOOD, det världsomspännande initiativet mot livsmedelsförluster och matsvinn, startades 2011 och har som mål att minska den mängd mat som förloras eller kasseras varje år. Totalt beräknas det röra sig om 1,3 miljarder ton per år, vilket motsvarar ett värde av nästan en billion amerikanska dollar.
 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och dess samarbetspartners uppmanar företag och organisationer världen över att stödja SAVE FOOD-initiativet. Samarbetet är en satsning för att minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet i världen.
 
SAVE FOOD-kampanjen har i nuläget fler än 50 samarbetspartners. FAO tillsammans med Messe Düsseldorf GmbH, som organiserar handelsmässor, och Interpack, en förädlings- och förpackningsmässa, uppmanar nya privata aktörer och icke-vinstdrivande organisationer som är involverade i livsmedelskedjan att gå med i kampanjen och bidra med sin expertis.
 
För att förlusterna och svinnet ska kunna minska krävs investeringar genom hela värdekedjan, från produktion till konsumtion. Ny teknologi, smartare lösningar samt bättre koordinering och infrastruktur är några exempel på satsningar som har avgörande effekt för att kunna minska förlusterna.
 
Hållbarhet
 
“Med 900 miljoner hungrande i världen och en billion dollar i potten, kan gemensamma insatser för att minska förlusterna ge bättre försörjningsmöjligheter, en förbättrad livsmedelsförsörjning och en minskad miljöpåverkan”, säger Gavin Wall ansvarig på FAO:s avdelning för landsbygdsutveckling.
 
En tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion i världen, slängs eller förstörs. Det gäller även de naturresurser som tas i anspråk vid produktion. Livsmedelsförlusterna och matsvinnet från de industrialiserade länderna uppgår i runda tal till 680 miljarder dollar, för låginkomstländerna är motsvarande siffra 310 miljarder dollar.
 
”Att att minska förlusterna och svinnet och därmed få tillstånd en förbättrad livsmedelsförsörjning , är en utmaning som vi alla är en del av och något som kommer att vara ett viktigt tema under diskussionerna på FN:s Rio+20-konferens om hållbar utveckling,” säger Wall.
 
”Även om bara en fjärdedel av all den mat som förloras eller slängs kan räddas, skulle detta vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen,” säger Robert van Otterdijk som leder arbetet med SAVE FOOD på FAO.
 
Omfattande effekter
 
Även om livsmedelsförluster uppstår i alla delar av livsmedelskedjan, skiljer sig orsakerna till och konsekvenserna av fenomenet åt för olika delar av världen.
 
I låginkomstländer slår livsmedelsförlusterna som hårdast mot de småskaliga bönderna. Nära 65 procent av dessa förluster sker vid produktion, efter skörd och vid förädling. Ett exempel på vad som kan göras är det gambianska projektet One-Village-One-Product som hjälper bönderna att minska sina förluster.
 
I de industrialiserade länderna uppstår däremot förlusterna i huvudsak i handels- eller konsumtionsledet. Här är det ofta en utbredd ”slit-och-släng”-mentalitet som ligger bakom. Svinnet per person uppgår till mellan 95 och 115 kilo varje år i Europa och Nordamerika, medan konsumenter i Afrika söder om Sahara och södra delarna av Sydostasien endast slänger 6-11 kg.
 
/FAO
  
/FoodMonitor