Mjölkböndernas ekonomi
fortsatt ansträngd 
Branschorganisationen Svensk Mjölk presenterade idag sin nya ekonomirapport. Enligt organisationen är mjölkböndernas marginaler ohållbara.
 
”Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. De intäkter mjölkbonden får från mjölken minus kostnaderna för foder har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på längre sikt. Dessutom har andra kostnader i mjölkföretagen stigit. Mjölkföretagens ekonomi är därmed hårt ansträngd”, skriver Svensk Mjölk i ett pressmeddelande.
 
”I juni beräknas nettot mjölkintäkt minus foderkostnad för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion vara omkring 1.35 kronor per kilo mjölk. Det är en försämring på drygt 40 öre på ett halvår.”
 
Mjölkproduktionen har stigit i många länder den senaste tiden. Men efterfrågan har inte hängt med. Det har lett till sänkta världsmarknadspriser.
 
– Hur lönsamheten nu utvecklas de närmaste månaderna är svårbedömt, framför allt på grund av att den ekonomiska utvecklingen i Europa är osäker, säger Agneta Hjellström, lönsamhetsexpert på Svensk Mjölk.
 
/FoodMonitor