fao2012-07-041
FN skärper sina regler om livsmedel
FN:s organisation för livsmedelsstandarder har enats om nya regler – inklusive den högsta tillåtna nivån av melamin i mjölkersättning för spädbarn – vid ett möte i Rom. Det nya regelverket är en del av en serie åtgärder som syftar till att värna om konsumenthälsan världen över. Andra åtgärder som antagits är standarder för livsmedelssäkerhet för fisk och skaldjur, meloner, torkade fikon och märkning av livsmedel.
 
Codex Alimentarius, som leds gemensamt av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världshälsoorganisationen (WHO), fastställer internationella normer för livsmedel för att säkerställa att den är säker och näringsrik att saluföras och konsumeras. Codex standarder utgör i många fall en grund för den nationella lagstiftningen och de anger dessutom riktlinjer för livsmedelssäkerhet vid internationell handel med livsmedel.
 
Melamin
 
Melamin kan vara dödligt i höga koncentrationer och har använts illegalt för att öka mängden protein i livsmedelsprodukter, bland annat i mjölkpulver och mjölkersättning för spädbarn. Mjölk innehållande melamin har orsakat dödsfall och sjukdomar hos spädbarn. För två år sedan satte kommissionen en maxgräns för melamin i modersmjölksersättning i pulverform till 1 mg/kg. Motsvarande gräns för andra livsmedel och djurfoder är 2,5 mg/kg. Kommissionen har nu satt en maxgräns för melamin på 0,15 milligram per kilogram för flytande modersmjölksersättning. Kemikalien används bland annat till att tillverka porslins- och köksprodukter, men har även andra användningsområden inom industrin.
 
Den nya gränsnivån är till för att hjälpa regeringar skydda konsumenter och kan hjälpa till att faställa om uppmätta melaminnivåer är ett resultat av oundviklig melaminkontaminering som inte leder till hälsoproblem eller av avsiktligt fusk.
 
Torkade fikon och aflatoxiner
 
Aflatoxiner, en grupp av mykotoxin som produceras av mögelsvampar, är giftiga och cancerogena. De finns i en mängd olika produkter såsom torkad frukt, nötter, kryddor och spannmål. Om de inte lagras på rätt sätt kan höga halter av alfatoxin bildas. De finns bland annat i torkade fikon.  Kommissionen enades därför om en maxgräns på 10 mikrogram/kg  för torkade fikon tillsammans med detaljer om hur stickprovskontroller bör genomföras.
 
Meloner
 
Färdigskivade melonskivor har blivit allt populärare, något som medför hälsorisker för allmänheten. Fruktkött som inte hanteras riktigt kan utgöra en grogrund för bakterier, vilket kan kopplas till livshotande salmonella- och listeriautbrott.
 
Kommissionen rekommenderade att färdigskivade meloner bör förpackas och kylas så fort som möjligt samt distribueras vid en temperatur på 4 grader eller lägre. Nedkylning och kylförvaring rekommenderas direkt efter skörd och knivar som används för att skiva eller skala melonerna bör desinfekteras regelbundet.
 
Skaldjur och virus
 
Livsmedelshygienen bland skaldjur, särskilt mollusker som musslor och ostron, riskerar livsmedelssäkerheten och kommissionen har därför antagit diverse försiktighetsåtgärder för att bättra bekämpa livsmedelsburna virus. Virus är generellt sett mer motståndskraftiga än bakterier. Virus som sprids via avföring eller mun kan överleva i månader i mark, vatten, sediment samt musslor. De kan också överleva kylförvaring, nedfrysning, UV-strålning och desinfektering, men är känsliga för värme.
 
Vanliga sjukdomar orsakas av livsmedelsburna Hepatit A- och norovirus. Kommissionen konstaterade att den huvudsakliga risken vid produktion av skaldjur såsom ostron och musslor, är biologisk föroreningar i vattnet de odlas/skördas i. Det är därför särskilt viktigt att säkerställa vattenkvalitén i dessa vatten, konstaterade kommissionen. Vid hög sannolikhet eller vid tecken på virussmitta, måste vattenområdet stängas, smittade mollusker förstöras och redan skördade djur bör värmebehandlas innan konsumtion.
 
Obligatorisk näringsinnehållsmärkning
 
Codex rekommenderar att livsmedelsproducenter världen över märker ut näringsinnehållet på sina produkter för att förse konsumenter med bättre information. Rekommendationen ligger i linje med WHO:s strategi för kost, fysisk aktivitet och hälsa och är ett stort steg framåt för att främja sund kost i världen.
 
Den 49-åriga Codex Alimentarius-kommissionen, samlar 600 delegater från 184 länder, inklusive EU, mellan den 2 och 7 juli.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor