Kommun stoppar mat från eget kök
Ett rehabiliteringsboende som drivs av Karlstads kommun får inte släppa ut upptinad blandfärs och tillagade grönsaker på marknaden. Det har miljöförvaltningen i Karlstad beslutat. Anledningen är stora brister i hanteringen av livsmedel i boendets kök. Det rapporterar tidningen Värmlands Folkblad. 
 
Det var efter ett anonymt klagomål som miljöförvaltningen fick reda på att det var problem i boendets kök.
 
Vid en inspektion upptäckte kommunens inspektörer att bland annat blandfärs som tinades upp felaktigt, och grönsaker som inte kyldes på rätt sätt.
 
Maten hade sonika lämnats i sina förpackningar och i kantiner utan tillsyn. Enligt den ansvariga enhetschefen för boendet så skulle köket vara obemannat fram till morgonen påföljande dag efter inspektionen.
 
Enligt tidningen Värmlands Folkblad ställer sig miljöförvaltningen frågande till hur det egentligen är med kunskapsnivån i köket på rehabiliteringsboendet.
 
Kökspersonalen försvarar sig enligt tidningen med att den dagen inspektörerna var på besök hade man haft bråttom hem från jobbet. Maten som hanterades fel har enligt uppgift kastats.
 
/FoodMonitor