mjolkningsrobot
Friska kor och låg antibiotika-användning på svenska mjölkgårdar
Svenska nötkreatur har få resistenta bakterier och antibiotikaanvändningen generellt till svenska djur är lägre än i de flesta länder. Det visar en färsk rapport från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Dessutom visar Svensk Mjölks egen kartläggning att djurhållningen på svenska mjölkgårdar kännetecknas av god djurhälsa och en låg och kontrollerad antibiotikaanvändning, jämfört med andra länder.
 
SVA:s årliga rapport Antibiotika och djur i Sverige poängterar att hälsoläget bland svenska nötkreatur är mycket gott och att det är ovanligt med resistenta bakterier hos vuxna nötkreatur. Under 2011 var försäljningen av antibiotika till svenska djur den lägsta sedan SVA började analysera statistiken 1980.
 
Svensk Mjölks egen kartläggning visar också att antibiotikaanvändningen på mjölkgårdarna är bland de lägsta i Europa.
 
Ylva_Persson_140px– Det goda läget inom svensk mjölkproduktion beror på att vi framgångsrikt arbetar med förebyggande djurhälsa. Friska kor behöver inte antibiotika. Vidare har vi ett gott smittskydd, vilket är viktigt då även resistenta bakterier smittar. Sist men inte minst har den svenska mjölkbranschen en mycket ansvarsfull antibiotikahantering där ledorden är låg och kontrollerad användning, säger Ylva Persson, expert juverhälsa och antibiotika på branschorganisationen Svensk Mjölk (bilden, foto: Svensk Mjölk).
 
Även resistensläget på de svenska mjölkgårdarna är i en internationell jämförelse i toppklass med få resistenta bakterier. Över 80 procent av alla juverinflammationer på svenska mjölkkor behandlas dessutom med smalspektrigt penicillin, som inte bidrar till resistensutvecklingen på samma sätt som många andra preparat.
 
– De svenska mjölkbönderna har generellt en mycket hög omsorg om sina djur. Men djurhälsa kan alltid bli bättre och vi arbetar vidare för att även i fortsättningen ha världens friskaste mjölkkor, säger Ylva Persson.
 
Den svenska mjölkbranschen har riktlinjer gällande antibiotikaanvändning på mjölkgårdar som bland annat innebär att antibiotikaanvändningen ska vara restriktiv och kontrollerad samt att antibiotika endast ska ges efter att en veterinär fastställt diagnos.

 

/FoodMonitor 
 
Foto: Svensk Mjölk. 
 

t20