USA vill skydda vinmärkningen ”Chateau” – Frankrike rasar
Nyligen hade den europeiska förvaltningskommittén för vin möte i Brüssel. På dagordningen stod bland annat en ansökan från två amerikanska branschorganisationer, Wine America och California Export Association, om skydd av den amerikanska termen ”Chateau” för olika typer av vin. Det upprörde Frankrike.
 
Enligt det protokoll som upprättades på mötet står det att USA menar att termen ”Chateau” inte längre relaterar enbart till viner från Frankrike, och att det inte finns någon risk att konsumenter blir vilseledda.
 
Amerikanerna vill kunna använda ”Chateau” på vin, mousserande vin, mousserande kvalitetsvin, mousserande vin med tillsatt koldioxid, pärlande vin, pärlande vin med tillsatt koldioxid.
 
Frankrike rasade på mötet mot amerikanernas förslag och hävdade att ”beteckningen är traditionellt fransk och att USA missbrukar beteckningen. Det franska språket står på spel”.
 
På mötet fick Frankrike medhåll från Spanien som menar att ”tredje länder verkar stå på kö för att kunna börja använda EU:s traditionella termer”, och även Ungern som tyckte att ”tredje länder plockar russinen ur kakan”.
 
Förvaltningskommittén väntas rösta om USA:s ansökan inom de närmaste två månaderna.
 
HÅKAN FRISELL