SCB: Livsmedelsförsäljningen ökade
Försäljningen av livsmedel och drycker ökade med 11 miljarder kronor till 217 miljarder kronor förra året. Uppgången beror både på att volymen ökade med 2.5 procent, och att priserna steg med 2.9 procent. Det meddelar Statistiska Centralbyrån i ett pressmeddelande.

 

Enligt SCB ökade försäljningen av ekologiska varor kraftigt.

"Av all försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige kommer 4.0 procent från ekologiska varor. Det är en ökning med 16 procent jämfört med år 2008. Andelen ekologisk försäljning är störst inom produktgruppen mjölk, ost och ägg, där den är nästan 8 procent", skriver SCB.

Den produktgrupp som ökade mest var läsk och juice.

"Alkoholfria drycker är den produktgrupp som har ökat försäljningen mest sedan 2008, nämligen med 11.6 procent. Där ingår bland annat mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer som ökat med 12.5 procent, vilket till största delen beror på ökad volymförsäljning. Kaffe, te och chokladdryck ingår också och har ökat med 9.7 procent, men den försäljningsökningen beror enbart på prisökningar."


Källa: SCB.