Delicatobollar glutenfria
Delicatobollar säljs innehållande
fel havre – lurar allergiker
Bakverkstillverkaren Delicato bakverk AB i Segeltorp säljer Delicatobollar märkta ”glutenfri”. Men nu har det kommit fram att bolaget har använt vanlig havre – trots att gällande EU-lagstiftning kräver så kallad ”ren havre”. Efter bland annat en anmälan från en konsument nyligen till Livsmedelsverket backar bolaget.
– I det här fallet så tycker jag att vi har klantat till det för oss lite grand. Det står på Delicatobollen att den är glutenfri och det är inte riktigt rätt, säger Peter Larsson, vd i Delicato bakverk AB.
Anmälaren berättar i sin anmälan att Delicato märker sina Delicatobollar med ”glutenfri” samtidigt som det på deras hemsida står att bollarna innehåller ”spår av gluten”.
Livsmedelsverket har genomfört en utredning av anmälan. Enligt myndigheten är lagstiftningen tydlig.
– Man får inte märka en havreinnehållande produkt med glutenfri om den innehåller vanlig havre utan sådana produkter måste alltid innehålla speciellt framställd havre, säger Örjan Johansson, Veterinärinspektör, Livsmedelsverket.
– Det är märkningen på förpackningen som ska gälla. I detta fall visade utredningen att förpackningen var felmärkt. Det var därför det stod annorlunda på hemsidan.
För att få kalla en produkt som innehåller havre för glutenfri så måste man använda ren havre som dessutom inte får innehålla mer 20 ppm gluten. Den lagstiftningen trädde i kraft den första januari i år.
– Det var en liten förvirring mellan vår marknadsavdelning och vår kvalitetsavdelning om betydelsen av glutenfritt. Vår produkt ligger under 20 ppm. Men så finns det en parameter till. Delicatobollen ska också innehålla ren havre, säger Peter Larsson.
Enligt Peter Larsson upptäckte Delicato att man felaktigt hade märkt sina Delicatobollar glutenfria för flera månader sedan. Men en konkurs hos leverantören Nord-Emballage gjorde att förpackningsmaterialet inte ändrades. Peter Larsson lovar att byta till en märkning som följer lagstiftningen inom tre månader.
– De ligger på tryck nu, säger han.
Dessutom så ser Peter Larsson nu en möjlighet att bättre ta vara på marknaden för glutenfria produkter.
– Vi har en ambition att få fram en chokladboll som är glutenfri på ren havre. Och de felaktiga märkningarna som finns de både på hemsidan och på förpackningar håller vi på att rätta till, säger han.
– Vi har ett rent bageri och använder inget vete, så har vi verkligen en stor möjlighet att på ett rationellt sätt kunna tillverka chokladbollar utan gluten. Glutenfritt som vi ser det är inte bara för intoleranta utan det finns också en hälsoaspekt har vi förstått.
Hur nära är ni en lansering?
– Produkten är i princip färdig. Jag har en låda med de nya bollarna på mitt bord, säger Peter Larsson (bilden).
Livsmedelsverket meddelar att man kommer att följa upp att Delicato verkligen plockar bort förpackningar med den felaktiga glutenmärkningen.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Delicato bakverk AB.
Tillverkar och säljer konditorivaror, konfekt, och choklad.
Omsättning: 282 Mkr (2010).
Resultat före skatt: 10 Mkr.
Antal anställda: 210.
Ren havre, även kallad specialhavre eller särskilt bearbetad havre. Så säger lagstiftningen (EG) nr 41/2009 (istället för ppm används här mg/kg):
Artikel 3
Sammansättning och märkning av livsmedel för personer med glutenintolerans
1. Livsmedel för personer med glutenintolerans som består av eller innehåller en eller flera ingredienser av vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa, vilka särskilt bearbetats för att reducera glutenhalten, får inte innehålla mer än 100 mg/kg gluten i livsmedel som säljs till slutkonsumenten.
2. Märkning och presentation av de produkter som avses i punkt 1 och reklam för dessa ska förses med benämningen ”mycket låg glutenhalt”. De får förses med benämningen ”glutenfri” om glutenhalten inte överstiger 20 mg/kg i livsmedel som säljs till slutkonsumenten.
3. Havre i livsmedel för personer med glutenintolerans måste vara särskilt framställt, berett och/eller bearbetat så att det inte kan förorenas av vete, råg, korn eller korsningar av dessa, och glutenhalten i sådant havre får inte överstiga 20 mg/kg.
4. Livsmedel för personer med glutenintolerans som består av eller innehåller en eller flera ingredienser som ersätter vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa, får inte innehålla mer än 20 mg/kg gluten i livsmedel som säljs till slutkonsumenten. Märkning och presentation av dessa produkter samt reklam för dem ska bära benämningen ”glutenfri”.
5. Om livsmedel för personer med glutenintolerans innehåller både ingredienser som ersätter vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa och ingredienser av vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa som särskilt bearbetats för att reducera glutenhalten, ska punkterna 1, 2 och 3 tillämpas, medan punkt 4 inte ska tillämpas.
6. Benämningarna ”mycket låg glutenhalt” och ”glutenfri” som avses i punkterna 2 och 4 ska anges nära namnet på det livsmedel som säljs.