Hemköps VD lämnar sin post
Ola Andersson, som varit VD för Hemköpskedjan i 2,5 år, lämnar sin post med omedelbar verkan. ”Beslutet har mognat under sommaren, det är ingen stor dramatik”, säger han till Dagens Handel.
Ola Anderssons uppgift har primärt varit att att omstrukturera kedjan och göra den lönsam.
– Jag har arbetat mycket hårt sedan jag tillträdde. Nu är strukturen på plats och det finns ett bra gäng som kan fortsätta arbetet, säger han till dagenshandels.se.
Skälet till att han avgår är att de intensiva åren som vd har slitit hårt, och att det är svårt att förena vd-rollen med familjelivet.
I ett pressmeddelande skriver Hemköp att Ola Andersson under sina dryga två år som VD för Hemköp bidragit till den positiva lönsamhets- och försäljningsutvecklingen för företaget, och att konverteringen av Vi-butikerna har genomförts under perioden vilket avsevärt stärkt Hemköps varumärke. Nu påbörjas sökandet efter Ola Anderssons ersättare.
/FoodMonitor