ICA på börsen?
Holländska Royal Ahold vill ha mer kontroll och har presenterat en strategi som kan leda till att man säljer sitt 60-procentiga innehav i ICA AB. Detta enligt DLF News.
Resterande 40 procent ägs av svenska Hakon Invest. En del av tanken är att ICA-aktien kan komma att bli noterad på börsen.
Enligt Ahold behövs mellan sex och tolv månader för att hitta en nu lösning.
- Oavsett hur Ahold väljer att gå vidare i den här frågan känner vi oss trygga i vårt ägande. Vårt innehav och inflytande i ICA AB är inte till salu. Vi har under vår tid som börsnoterat bolag haft beredskap för att ägarsituationen i ICA kan komma att ändras en dag, säger Hakon Invests vd Claes-Göran Sylvén i en kommentar.
Hakon Invest betonar i pressmeddelandet att deras huvuduppdrag är och kommer fortsatt att vara detsamma; att bereda vinst åt aktieägarna samt att bevara, utveckla och säkerställa ICA-idén genom ett väsentligt ägarinflytande i ICA AB.
/FoodMonitor