Norrländska bönder
får mer för mjölken
Norrmejerier meddelar att man höjer betalningen för mjölken till de norrländska mjölkbönderna med 10 öre per kg mjölk från den 1 november 2010. Det beslutade Norrmejeriers styrelse igår. Det är ett positivt resultat efter 10 månader, som till stor del tillskrivs de norrländska konsumenternas starka intresse för lokalproducerat, som möjliggör höjningen, menar man.
 
– Att som mjölkbonde veta att norrlänningarna uppskattar det jobb vi gör värmer extra gott när man går ut i ladugården klockan fem en vintermorgon, säger Henrik Wahlberg, Norrmejeriers styrelseordförande. Att vi nu kan gå in i 2011 med ett 30 öre högre baspris än 1 januari 2010 visar på den framtidstro som råder inom föreningen.
 
Det är andra gången i år som Norrmejerier gör en höjning av det baspris man betalar för mjölken till bonden. Förutom dessa två höjningar har det också gjorts retroaktiva tilläggsutbetalningar under året, när delresultaten tillåtit detta, på totalt 39 miljoner kronor som motsvarar 25 öre per kilo mjölk.
 
– Våra konsumenters intresse för lokalproducerat är nyckeln till den positiva trend vi haft under året säger Norrmejeriers vd, Bo Rasmussen. De vet att de genom sitt aktiva val bidrar till en livskraftig mjölkproduktion och en rimlig ersättning till bonden som bevarar och utvecklar en levande landsbygd i Norrland.
 
/FoodMonitor