Vd i Svensk Mjölk lämnar
med omedelbar verkan
Meningsskiljaktigheter. Så beskriver branschorganisationen Svensk Mjölk anledningen till varför Christel Benfalk nu lämnar vd-posten med omedelbar verkan.
– Styrelsen och VD har haft olika uppfattningar om hur den pågående översynen av Svensk Mjölks verksamhet och finansiering ska bedrivas. Därför har Christel Benfalk och jag idag kommit överens om att hon lämnar Svensk Mjölk, säger Gunnar Pleijert, ordförande i Svensk Mjölk.
Fram till dess att en ny vd utses går Hans-Åke Hammarström från Arla in som tillförordnad vd.
”Hans-Åke Hammarström har fått styrelsens uppdrag att utöver operativ ledning av Svensk Mjölks verksamhet fullfölja arbetet med översynen”, skriver Svensk Mjölk i en kommentar.
/FoodMonitor