DavidToysumkarlstadDålig is på restauranger i Karlstad
Karlstads kommuns miljöförvaltning har undersökt kvaliteten på is i restauranger och andra livsmedelsanläggningar i kommunen. Resultaten är nedslående. Av 19 inspekterade bolag fick majoriteten anmärkningar. I flera fall var halten av koliforma bakterier hög
– Vi kommer att följa upp detta vid kommande kontroller, genom att uppmana anläggningar att lämna prov på is för analys minst en gång per år eller oftare vid behov. Vi kommer även att närmare granska livsmedelsanläggningarnas rutiner kring ishantering, säger David Toysum (bilden, foto: Karlstads kommun), livsmedelsinspektör vid miljöförvaltningen, Karlstads kommun, i ett pressmeddelande.
Enligt Karlstads kommun var kvaliteten på isen hos tre restauranger såpas dålig att den kan innebära "negativ hälsopåverkan hos konsumenten".
”En orsak kan vara att rengöring är eftersatt”, skriver kommunen i en kommentar.
Jämfört med motsvarande inspektioner som genomfördes 2008 så har problemen med isen i restauranger ökat i Karlstad. Antalet tillfredställande prover har sjunkit från 40 procent till 15 procent, något som miljöförvaltningen tycker är ”anmärkningsvärt”.
/FoodMonitor