Arlas fusion med
tyska MUH godkänd
I fredags godkände EU:s konkurrensmyndigheter fusionen mellan Arla och den tyska mejeriföreningen Milch-Union Hocheifel (MUH). Fusionen träder i kraft den 1 oktober, enligt ett pressmeddelande. Bland annat inebär detta att Arla får nya ägare i Tyskland, Belgien och Luxemburg.
Tim Ørting Jørgensen, VD hos Arla i Tyskland, gläder sig över godkännandet:
– Det är en stor dag i både Arlas och MUH:s historia. Fusionen ger oss helt nya möjligheter på den tyska marknaden inte bara med en större mjölkmängd och starka produkter, men också för att den lägger grunden för en ökad export till tillväxtmarknader som Kina. Vi är väl förberedda och ser nu fram emot att komma igång med att skapa största möjliga värde av den nya gemensamma verksamheten för både ägare och konsumenter, säger Tim Ørting Jørgensen.
Fusionen mellan MUH och Arla skapar det tredje störste mejeriföretaget i i Tyskland. Företaget kommer att heta Arla Foods Deutschland.
Fakta: MUH är Tysklands åttonde största mejeriföretag med en produktion av främst UHT-mjölk (mjölk med lång hållbarhet) och färsk mjölk i Pronsfeld sydväst om Köln, nära gränserna till Belgien och Luxemburg. MUH har cirka 800 medarbetare och cirka 2 700 ägare som, liksom Arlas ägare, är mjölkbönder. Föreningen hade 2011 en omsättning på cirka 680 miljoner euro, varav omkring 40 procent kom från export.
/FoodMonitor

t20