Vattenbruk centralt
för att bekämpa hungern
Ett internationellt initiativ för att bättre förstå vattenbrukets roll för hungerbekämpning i fattiga länder har nu lanserats. Initiativet, som är ett internationellt samarbete mellan olika biståndsorgan, regeringar och universitet, kommer att utveckla hållbara policyer för att förbättra försörjningen för miljontals fattiga i låginkomstländer med livsmedelunderskott i Afrika, Asien och Latinamerika.
EU stöder projektet med 1 miljon euro under en treårsperiod. Projektet förvaltas av FAO tillsammans med en samarbetsgrupp bestående av 20 biståndsorgan, regeringar och universitet.
Nyckelroll
Fisk är den huvudsakliga proteinkällan för 17 procent av världens befolkning och för närmare 25 procent bland befolkningar i låginkomstländer med otillräcklig livsmedelstillgång. Fisk är också en viktig källa till omega-3 fettsyror, vilka är betydelsefulla för hjärt- och hjärnutvecklingen hos friska personer och för de som har, eller löper hög risk för, hjärt- och kärlsjukdomar. Idag kommer nästan 50 procent av den fisk vi idag vattenbruk.
En växande världsbefolkning innebär en ökad efterfrågan på fiskeprodukter vilket i sin tur innebär stora utmaningar för framtida fiske- och vattenbruksproduktion.
Effekter på livsmedelsförsörjningen
Det nya samarbetet omfattar de regioner i världen där vattenbruket utgör en viktig del av försörjningen för miljontals småskaliga fiskodlare. Nyckelinstitutioner med stark kompetens inom forskning, implementering av utvecklingsprojekt och informationsspridning ingår också.
Projektet ”Vattenbruk för livsmedelsförsörjning, fattigdomsbekämpning och nutrition” (AFSPAN) kommer att utveckla nya och systematiska metoder för att uppskatta vattenbrukets andel i livsmedelsproduktionen.
"Projektet innebär ett nära samarbete med lokala fiskodlare och kommer att fokusera på fältstudier i låginkomstländer med betydande vattenbruk. Projektet inbegriper även förbättrade verktyg och metoder som kan hjälpa samarbetspartners utforma riktlinjer som utvecklar vattenbrukets betydelse för närings- och livsmedelsförsörjningen", säger Rohana Subasing, vattenbruksexpert på FAO som är även koordinator för projektet.
/FAO
/FoodMonitor