Uppåt för kött, neråt för grönsaker
Enligt Statistiska Centralbyrån stiger försäljningen av kött i Sverige. Förra året landade den på cirka 38 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt 12 procent jämfört med föregående år. Det rapporterar tidningen Jordbruksaktuellt.
Jämfört med motsvarande siffror från år 2000 är ökningen 92 procent.
"Ökning beror främst på att konsumenterna ökat sina inköp av kött, då priset ökat med ungefär en procent medan volymen ökat med ungefär elva procent. I statistiken från Statistiska Centralbyrån framgår dock inte hur mycket av det sålda köttet som är svenskt eller importerat", skriver JA.
Samtidigt som köttet ökar så minskade förra året försäljningen av grönsaker med cirka sju procent till 18 miljarder kronor. Det är enligt tidningen ett trendbrott mot de senaste årens utveckling.
/FoodMonitor