Klister på Cloettas choklad
– är det farligt?
En konsument som nyligen skulle till att äta en kexchoklad från godisbolaget Cloetta upptäckte klister på chokladen. Nu vill konsumenten veta om det är farligt. FoodMonitor låter Cloetta svara. 
Klister som fastnar på Kexchoklad, vad har det för beståndsdelar? Kan det innebära någon fara vid förtäring?
”Alla ämnen och material som ingår i de förpackningsmaterial som Cloetta använder följer den svenska och europeiska lagstiftningen för livsmedel. Kexchoklad som kommit i kontakt med förpackningsmaterialet är därmed inte farligt att förtära”, skriver Cloetta i ett mejl till FoodMonitor.
”Själva limmet innehåller bland annat naturlatex och konserveringsmedel/kemikalier i ytterst små mängder. Skulle man råka förtära den lilla mängd som finns i en limsträng är det ingen fara.”
Hur ser kontrollen ut för att säkerställa att limmet inte kommer i kontakt med produkten?
”Om det finns limrester på Kexchoklad beror det på att emballaget har levererats med för bred limsträng. Då finns det risk för att limmet släpper från materialet och fastnar på produkten", skriver Cloetta. 
”Vi har tillsammans med leverantören arbetat fram placeringen och mängden lim, men kommer nu att se över detta ytterligare.”
Hur svarar Cloetta oroliga konsumenter?
”Om det finns limrester på produkten beror det på att limsträngen på förpackningen varit för bred, limmet har släppt från förpackningen och fastnat på produkten. Limmet är inte farligt att förtära, men självklart skall det inte finnas på produkterna. Vi kommer nu att tillsammans med leverantören se över processen ytterligare för att säkra att det inte händer i fortsättningen”, skriver Cloetta.
/FoodMonitor