Chark-SM skänkte varor
för 100 000 till hemlösa
Idag delade Chark-SM 2012 ut ett ton charkprodukter för ett ungefärligt värde av 100 000 kronor, från domarbedömningarna som avslutades i förra veckan. På SIK i Göteborg fanns representanter från Stadsmissionen och Frälsningsarmén på plats för att hämta kött- och charkprodukterna.
– Chark-SM:s bidrag till Stadsmissionen uppskattas enormt mycket av de människor som söker hjälp hos oss, säger Kristin Jannerborn på Göteborgs Stadsmission.
– Varje dag kommer drygt 200 personer till Stadsmissionen för att få ett lagat mål mat. Det är många hemlösa och före detta missbrukare som söker hjälp, men också människor som blivit arbetslösa och därmed hamnat i en svår situation, förklarar Kristin Jannerborn i ett pressmeddelande.
De produkter som skänktes bortt har skickats in som bidrag till Chark-SM 2012 och har under två dagar bedömts av en jury bestående av 40 domare från charkindustrin och handeln samt representanter från konsumentsidan. Eftersom juryn bara provsmakar produkterna blir det mycket över.
– Totalt har vi bedömt 760 olika produkter och vi är glada över att kunna dela med oss av det som inte användes vid bedömningen, säger Susanne Ekstedt, projektledare för Chark-SM på SIK.
/FoodMonitor