Äkta vara blir medlem
i Svenska konsumenter
Föreningen Äkta vara meddelar att man nu blir medlem i paraplyorganisationen Sveriges konsumenter. På så sätt hoppas föreningen kunna nå ut till fler och få en större tyngd i matdebatten.
– Det finns mycket vi kan lära oss av Sveriges konsumenter och troligen också en hel del som vi kan bidra med. Vårt inträde gör förhoppningsvis att livsmedelsfrågan får ett ännu större fokus i Konsumentsverige. Konsumentmakt fungerar också bättre ju fler man är, säger Äkta varas ordförande Björn Bernhardson.
Sveriges konsumenter samarbetar också med konsumentorganisationer i andra länder vilket inebär att Äkta vara hoppas kunna vara med och påverka matkvalitet också internationellt.
– Det är en stor glädje att få välkomna Äkta vara. Med denna nya medlemsorganisation breddar vi ytterligare basen för vårt så viktiga gemensamma konsumentpolitiska arbete, säger Sveriges Konsumenters ordförande Örjan Brinkman.
Fakta: Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden, ideell paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer samt några enskilda medlemmar. Den bildades 1992 i samband med Sveriges EU-inträde och har sedan dess representerat konsumenterna i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Organisationen ger bland annat ut konsumenttidningen Råd & Rön.
/FoodMonitor