Livsmedelspriserna och
volatiliteten väntas öka
För att komma till rätta med de kraftiga prissvängningarna på livsmedelmarknaden krävs en förbättrad samhällsstyrning som ser till att trygga livsmedelsförsörjningen, sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid ett ministermöte om volatila livsmedelspriser där omkring 20 ministrar deltog.
”Livsmedelspriserna och volatiliteten har ökat de senaste åren. Detta förväntas fortsätta på medellång sikt”, säger Graziano da Silva. ”Därför är det viktigt att förbättra styrningen av livsmedelförsörjningen. I dagens globaliserade värld är det inte möjligt att ha en tryggad livsmedelsförsörjning i endast ett land”, tillade han.
Frankrikes jordbruksminister Stéphane Le Foll som var moderator för mötet sa: ”Som ordförande för G20 länderna och för att möta framtida oroligheter på spannmålsmarknaden har president François Hollande kallat till ett högnivåmöte kring global styrning av jordbrukssektorn. Under mötet diskuterades frågor såsom insyn i jordbruksmarknaderna, samordning av internationella insatser, åtgärder för att kunna möte efterfrågan på livsmedel i världen och effekterna av volatilitet. Frankrike kommer att fortsätta att stödja alla politiska initiativ och konkreta planer som rör sig i denna riktning.
Viktiga framsteg
Viktiga framsteg har redan gjorts vad gäller styrning, sa generaldirektören med hänvisning till reformen av Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) som är den mest omfattande mellanstatliga plattformen för tryggas livsmedelförsörjning och nutrition. Han hänvisade också till de framsteg som gjorts inom arbetsgruppen FN:s generalsekreterare BanKi-moon etablerat för att trygga livsmedelsförsörjningen (High Level Task Force on Global Food Security) och G20-initiativet att skapa ett informationssystem för jordbruksmarknaden (AMIS).
Förbättrad samordning
AMIS är fullt fungerande och har bidragit till en förbättrad internationell samordning, informationsutbyte och öppenhet, fortsatte han.
”Detta har möjliggjort det för oss att reagera snabbare på prisuppgången vi såg juli 2012, att förebygga panik och att undvika ensidiga insatser och ytterligare pristoppar”, förklarade han.
”Vi befinner oss fortfarande i ett komplicerat läge men vi hanterar det framgångsrikt”, tillade Graziano da Silva.
G20 ländernas handlingsplan för att motverka volatilitet på livsmedelsmarknaden (Action Plan on Food Price Volatility) godkändes i Paris juni 2011. Frankrike var ordförande under det första året och kommer att lämna över ordförandeposten till USA 2 oktober 2012.
Världshungerdagen
Ministermötet 16 oktober om volatila livsmedelspriser sammanföll med Världshungerdagen som uppmärksammas vid FAO:s huvudkontor i Rom och på många platser runtom i världen. Deltog gjorde ministrar från följande länder: Bangladesh, Brasilien, Ecuador, Egypten, Eritrea, Etiopien, Frankrike, Förenade republiken Tanzania, Grekland, Guatemala, Japan, Libanon, Moçambique, Nederländerna, Papua Nya Guinea, Portugal, Sierra Leone, Spanien, Sri Lanka, Tchad, Tyskland och Ungern.
Ministrarna diskuterade frågor inom tre huvudteman: hur öppenhet på jordbruksmarknaden kan ökas och hur samordningen av internationella insatser kan förbättras; hur den ökande efterfrågan på mat kan hanteras; och hur inverkan av kraftigt volatila livsmedelspriser för de mest utsatta kan begränsas.
/FAO
/FoodMonitor