DEBATT: Svar till Per Lindahl, ordförande för Svensk Fågel
Per Lindahl skriver att branschorganisationen Svensk Fågels medlemmar följer ett djuromsorgsprogram som går längre än både svensk och europeisk lagstiftning. Per Lindahl berättar däremot inte att det omtalade djuromsorgsprogrammet innebär att uppfödarna kan överskrida den lagstadgade beläggningsgraden i kycklingstallarna, som är omkring 13 kycklingar per kvadratmeter.
De som ingår i djuromsorgsprogrammet får ha upp till 24 kycklingar per kvadratmeter. Med större trängsel per kvadratmeter är det missvisande att som Per Lindahl säga att branschen går längre än de lagstadgade kraven.
Vidar pekar Lindahl ut djurskyddsproblem hos den importerade kycklingen, men att kycklingar har det sämre i andra länder betyder inte att vi ska acceptera de djurskyddsproblem vi ser hos kycklingar i Sverige.
Jag företräder mycket riktigt en djurrättsorganisation som anser att djur är upplevande, kännande individer som bör ha rätt till sina egna liv. Att minska sin konsumtion av, eller att inte alls äta, djur är tveklöst det bästa för djuren, samtidigt ska Djurens Rätt givetvis arbeta med att belysa de uppenbara djurskyddsproblem som finns inom svensk kycklinguppfödning. Inte minst för att de 97 procent av befolkningen, som Per Lindahl hänvisar till, ska kunna göra informerade val.
Camilla Björkbom
Förbundsordförande
Djurens Rätt

Läs tidigare debattinlägg: 
Mitt liv som bonde
Var är alla kycklingar?