Växande tvivel om GMO
Användningen av GMO ökar stadigt i Nord- och Sydamerika. Men samtidigt ökar också tvivlen. Miljöorganisationen Greenpeace har tagit fram en ny video som belyser problemen.
I filmen visas bland annat hur bönder luras att tro att det enkelt att odla GMO. I USA är idag cirka 73 procent av all majs genmodifierad.
/FoodMonitor