helsingorspiller
Helsingörspiller stoppas av Göteborg
Bantningspillet ”Helsingörspiller” säljs på internet av Helsingörspiller AB och innehåller bland annat substanserna synefrin och koffein. Nu stoppas försäljningen av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.
”Vi har på livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen Göteborgs Stad förbjudit ett företag att sälja en produkt som inte kan anses säker. Företaget, Helsingörspiller AB är internetbaserade och all deras försäljning sker via deras hemsida. De har en produkt till försäljning som heter Helsingörspiller”, skriver miljöförvaltningen i Göteborgs Stad i en anmälan om olaglig marknadsföring till Konsumentverket.
”Produkten innehåller synefrin och koffein som verksamma substanser och i en utvärdering som risk och nyttoavdelningen på Livsmedelsverket har gjort så anses dessa ämnen i kombination vara hälsofarliga. Av den anledningen lade vi ett beslut som förbjuder all försäljning av produkten.Verksamheten har mottagit beslutet och delgivningskvitto finns diariefört. Trots detta fortsätter försäljningen och marknadsföringen via hemsidan http://helsingorspiller.se/.” 
Helsingörspiller har tidigare sålts även i Danmark. År 2010 gick Danska Födevarestyrelsen ut med en varning mot pillret.
Kapslar med Helsingörspiller Original innehåller synefrin och koffein. Livsmedelsverket har gjort har gjort en riskutvärdering av synefrin. Myndigheten konstaterar påverkan på hjärta och kärl. Den effekten ökar i kombination med koffein.
Helsingörspiller Original har enligt Livsmedelsverket en dygnsdos på 90 mg synefrin. Det är mer än dubbelt så mycket 30-40 mg synefrin per dygn som myndigheten anser ger en acceptabel säkerhet.
FoodMonitor har inte lyckats nå ansvariga för Helsingörspiller för en kommentar.
Även miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tycks ha haft svårigheter att nå bolaget som enligt uppgifter från Bolagsverket har sitt säte i Stockholm, men verkar drivas från en adress i Göteborg.
– Vi fick ta hjälp av Polisen för att delge bolaget vårt beslut om säljförbud, säger en handläggare vid miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, till FoodMonitor.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Helsingörspiller AB.
Omsättning: 1.5 Mkr.
Resultat före skatt: 215 000 kronor.
Antal anställda: 1.
Läs mer om synefrin:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Vaxtgifter/Efedrin-Ephedra-arter/Varning-for-efedrin-och-synefrin/