Kommunernas livsmedelskontroll brister
Livsmedelsverkets utvärderingsenhet har för första gången sammanställt hur landets kommuner genomförde livsmedelskontrollen förra året Sammanställningen visar på stora brister.
”I rapporten framkommer att många livsmedelsföretag inte fick den kontroll den betalade för under 2011. Det gäller även företag som ska kontrolleras särskilt ofta eftersom de har en komplicerad eller på andra sätt känslig verksamhet. En förklaring till problemen kan vara att det fortfarande saknas personal inom den svenska livsmedelskontrollen”, skriver Livsmedelsverket i en kommentar.
– Rapporten pekar på problem som vi kontrollmyndigheter måste åtgärda. Det är allvarligt att företag som har en hög risklass inte kontrolleras och att företag inte får det stöd de betalar för säger Peter Brådenmark, chef på Kontrolledningsenheten.
Enligt lagstiftningen ska den svenska livsmedelskontrollen vara riskbaserad och avgiftsfinansierad. Men andra ord måste kontrollmyndigheterna ta in avgifter som täcker alla kostnaderna för kontrollen av livsmedelsföretagen.
Livsmedelsverket konstaterar att timtaxan varierar mycket mellan kontrollmyndigheterna. Den lägsta timtaxan är 500 kronor och den högsta 1 252 kronor.
– En av orsakerna till personalbristen kan vara att alla myndigheter inte tar ut tillräckliga avgifter för kontrollen, säger Linda Eskilsson på utvärderingsenheten, som ansvarar för analysen.
/FoodMonitor