Fårbönder i Sverige får mindre betalt
– Det är svårt att få lönsamhet i betesbaserad djurproduktion i Sverige. Man får viss ersättning för markskötseln men den skulle behöva vara högre, säger Erica Lindberg, företagsutvecklare inom nöt- och lammköttsproduktion på LRF till Sydsvenskan. Enligt statistik från EU är svenska fårbönder underbetalda jämfört med övriga Europa.
Enligt EU´s prisstatistik fick Svenska fårbönder i genomsnitt 473 euro för 100 kilo slaktkropp mellan juni och oktober i år att jämföra med snittet i EU på 498 euro.
Tomas Olsson är ordförande för intresseorganisationen Lammproducenterna och förklarar det tuffa konkurrensläget med att lamm av dålig kvalitet dumpas på den svenska marknaden. Innan Sverige gick med i EU var 70 procent av lammköttet som konsumerades producerat i Sverige. Förra året kom 65 procent av lammköttet utifrån, framför allt från Irland och Nya Zeeland. Importen består till cirka tre fjärdedelar av fryst kött.
– Det är generellt sett högre producentpriser i stora lammproducentländer som exempelvis England. Men det produceras även en sämre kvalitet i de här länderna och det är den som dumpas i Sverige, säger han till Sydsvenskan.
/FoodMonitor

t20