vinguiden
Systembolaget anmäler vinguiden.com
Den populära sajten vinguiden.com låter sina kunder få tillgång till Systembolagets sortiment. Systembolaget rasar och har nyligen anmält Vinguiden till Konsumentverket. Enligt Systembolaget är Vinguidens marknadsföring vilseledande.
I sin anmälan till Konsumentverket gör Systembolaget gällande att Vinguiden vilseleder konsumenter genom att de förleds att tro att de skapar giltiga konton och lägger giltiga beställningar på systembolaget.se via sajten vinguiden.com. Men enligt systembolaget upprättas aldrig en avtalsrelation mellan konsumenten och Systembolaget.
”Vinguiden får det att framstå som att en användare genom vinguiden.se kan skapa giltiga konton på systembolaget.se och giltiga beställningar från Systembolaget trots att det inte är fallet. Härigenom vilseleder Vinguiden användarna i strid med 8 § jämfört med 10 § marknadsföringslagen”, skriver Systembolaget i sin anmälan till Konsumentverket.
För får en bättre bild av vad som står på spel har FoodMonitor ställt några frågor till Lennart Agén som är presschef på Systembolaget
Varför upplyser ni Konsumentverket om, enligt er, vinguidens vilseledande marknadsföring?
– Skälet är att Systembolaget ser allvarligt på Vinguidens agerande och anser att det med en hög grad av sannolikhet står i strid med marknadsföringslagen. Eftersom det är Konsumentverket/KO som övervakar efterlevnaden av den lagen ansåg Systembolaget att det var en lämplig åtgärd att informera dem om Vinguidens agerande, säger han. 
Vad tycker ni att Konsumentverket bör göra med informationen?
– Systembolaget hoppas att Konsumentverket/KO agerar mot Vinguiden. Helst genom att förelägga Vinguiden att upphöra med att ge sken av att det är förenligt med Systembolagets villkor att besökare skapar konton och genomför beställningar från Systembolaget via Vinguidens hemsida.
Har ni fått några klagomål från era kunder när det gäller vinguidens verksamhet?
– Kunder som har gjort beställningar via Vinguiden uttrycker frustration/irritation eftersom de inte förstått "upplägget" och förhållandet Systembolaget – Vinguiden och vem som står för vad. Många kunder tror att de pratar med Vinguidens kundtjänst när de ringer till Systembolagets kundtjänst och en del tror dessutom att Systembolaget och Vinguiden är samarbetspartners. Kunderna uttrycker irritation och upplever således att de blir vilseleda i dessa avseenden. Kunderna är många gånger inte medvetna om att konton hos Systembolaget skapas åt dem via Vinguiden vilket skapar problem och frustration för dem när de själva vill skapa ett konto hos Systembolaget eftersom deras mejladress är upptagen och de kan inte logga in eftersom de inte vet vilket lösenord de har.
Varför stämmer ni inte vinguiden i tingsrätten?
– Systembolaget övervägde alternativet att självt agera mot Vinguiden men ansåg att det var en lämpligare åtgärd att i första läget informera Konsumentverket/KO. Möjligheten att agera rättsligt kvarstår i och för sig om Konsumentverket/KO skulle besluta sig för att inte vidta några åtgärder mot Vinguiden.
Har ni försökt stoppa vinguiden från att använda systembolaget.se?
– Ja, Systembolaget har sedan i somras manuellt blockerat de IP-adresser Vinguiden använder. Vinguiden har emellertid svarat genom att byta IP-adress så snart en IP-adress blockerats. Systembolaget blockerar fortfarande dagligen IP adresser som Vinguiden använder. Trots att Vinguiden väl känner till Systembolagets invändningar mot dess verksamhet fortsätter man alltså medvetet att agera på ett sätt som gör att deras besökare agerar i strid med Systembolagets användarvillkor. Vinguidens hoppande mellan olika IP-adresser gör att Systembolagets åtgärder inte har varit så effektiva som Systembolaget önskat.
– Systembolaget undersöker även möjligheterna att införa en teknisk lösning som helt ska hindra att aktörer som Vinguiden använder sig av tekniska lösningar som hämtar eller skickar data till Systembolaget.se och därmed på ett icke tillåtet sätt låter kunder nå Systembolagets webtjänster via sina hemsidor. Ett problem med de lösningar som finns är emellertid att de samtidigt minskar användarvänligheten för de kunder som använder Systembolagets tjänster på ett korrekt sätt. Det känns naturligtvis inte bra om Systembolaget tvingas försämra sin webtjänst för att komma åt företag som missbrukar den så som till exempel Vinguiden gör.
Har ni genom att erbjuda kod eller på annat sätt underlättat för bolag som vinguiden att utnyttja systembolaget.se för att sälja eller förmedla viner?
– Det beror på hur du menar. Systembolaget tillåter att företag länkar till Systembolaget.se med den funktion som vi kallar Dryckeslistan där externa aktörer har möjligheten att länka flera artiklar till Systembolaget.se och kunden själv får möjlighet att lägga dessa artiklar i kundkorgen för beställning. Dessa åtgärder kan kanske i och för sig sägas underlätta för företag att sälja alkoholhaltiga drycker genom Systembolaget men innebär emellertid inte att konsumenten kan beställa eller köpa alkoholhaltiga drycker utan att vara inne på Systembolaget.se och interagera direkt mot Systembolaget vid beställningen.
Har andra bolag gjort på samma sätt som vinguiden?
– Inte vad vi känner till.
Vilken skada har vinguiden gjort Systembolaget?
– Vinguiden styrs av vinstintresse, verksamheten går ut på att verka för merförsäljning av alkohol och produkturvalet (de produkter som marknadsförs aktivt) är inte objektivt och neutralt. Vinguiden agerar härigenom helt i strid med Systembolagets uppdrag. Det skadar därför Systembolaget att Vinguiden lägger sig som ett filter mellan kunden och Systembolaget. På ett sätt kan man säga att hela Vinguidens verksamhetsidé är att ”låtsas” vara en detaljhandelsplats för alkoholhaltiga drycker trots att det inte är tillåtet för någon annan än Systembolaget att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige.
– Systembolaget finns således till av en enda anledning: de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan att styras av vinstintresse. Av statens ägardirektiv och de andra styrande dokumenten för Systembolagets verksamhet följer inte bara att Systembolaget inte får verka för merförsäljning av alkohol utan också ett antal andra centrala principer; att kunderna ska ges god service, att produkturvalet ska ske objektivt och neutralt, att verksamheten ska bedrivas rationellt och inte vara vinstmaximerande. För att Systembolaget skall kunna fullgöra sitt uppdrag är en central del att kunderna, vid beställningar och inköps av alkoholhaltiga drycker, skall interagera direkt med Systembolaget.
– Det är i kundmötet Systembolaget kan iaktta de principer som gäller för dess verksamhet. Vinguidens verksamhet skadar Systembolaget genom att kundens köpbeslut tas utan direktkontakt med Systembolaget hos en aktör som styrs av just de intressen som Systembolaget är inrättat för att motverka, säger Lennart Agén.
Enligt uppgift omsätter Vinguiden.com cirka 20 miljoner kronor om året 
FoodMonitor har låtit Magnus Bergquist som driver Vinguiden.com få ta del av Systembolagets svar på våra frågor. Han har lovat att inom kort ge FoodMonitor sin syn på saken.
/FoodMonitor