Livsmedelsverket överväger rättsliga
åtgärder mot Knorrevången
Skadedjur förorenar livsmedel på slakteriet Knorrevången Slakt AB i Glimåkra. Det anser Livsmedelsverket. Trots upprepade påstötningar verkar inte bolaget vilja rätta sig. Därför hotar myndigheten nu med rättsliga åtgärder.
Det var i samband med att Livsmedelsverket var på besök på Knorrevångens anläggning i september som man observerade ”skador på två hästhjärtan som tydde på förekomst av skadedjursaktivitet”. Detta enligt ett brev som Livsmedelsverket i dagarna skickat till bolaget.
Denna månad gjorde Livsmedelsverket en uppföljning. Även då konsterades brister. Bland annat var svängdörrarna mellan stallet och slaktlokalen inte skadedjurstäta.
Därför överväger Livsmedelsverket nu att ”föreläggga företaget att vidta åtgärder för att avhjälpa avvikelsen”.
/FoodMonitor
Läs mer om Knorrevången: Knorrevången inför rätta