Eko-boom i Finland
I Finland ökar såväl ekologisk konsumtion som produktion kraftigt just nu. Under 2012 har 365 nya ekogårdar registrerats hittills vilket redan innebär att 2012 blir rekordår under 2000-talet. Detta rapporterar Ekoweb.
Därmed ökar arealen till cirka 205 000 hektar i Finland och utgör nu 9 procent av den totala jordbruksmarken. Det nationella målet ligger på 20 procent år 2020, skriver Ekoweb.
Även den ekologiska konsumtionen visar rekordsiffror. Försäljningen av ekologiska produkter ökade med 46 procent under 2011 och under 2012 så har försäljningen ökat med 23 procent från januari till juni. Värdet på den ekologiska livsmedelsmarknaden beräknas ligga på cirka 1,2 miljarder svenska kronor.
/FoodMonitor

t20