Priset minskar köttätandet
Enligt prognosen kommer medelsvensken att ha ätit 85,5 kilo kött vid detta års slut. 2011 var konsumtionen 86,3 kilo. Huvudorsaken till minskningen tros vara att köttet blivit dyrare.
– Kött är ett livsmedel där vi är priskänsliga. Stiger priset minskar man köttkonsumtionen eller väljer billigare kött, sa Åsa Lannhard Öhberg, handläggare på Jordbruksverket till Ekot.
Griskött är det köttslag vi äter mest av, följt av nöt och fågel. Det är framförallt de två förstnämda som minskat, i år med 2 procent. Kyckling äter vi dock lite mer av i år enligt prognosen.
Slakten fortsätter också att minska i Sverige och även internationellt sjönk köttkonsumtionen fram till förra året, från 42,5 kilo 2010 till 42,3 kilo 2011. Enligt tidningen ATL ses detta som ett trendbrott eftersom köttkonsumtionen ökat med 15 procent sedan 1995.
/FoodMonitor