Menigo tvingar kommuner
att bryta mot LOU
Fem värmländska kommuner tvingas att betala sammanlagt 215 000 kronor till Konkurrensverket. Det beslutade Förvaltningsrätten i Karlstad nyligen. Anledningen är att storgrossisten Menigo har tvingat kommunerna till otillåtna livsmedelsinköp genom att överklaga en upphandling. Hos Kils kommun tycker man att lagstiftningen är orimlig.
– Vi ska göra rätt med upphandlingar. Men det får inte hamna dithän att vi inte får köpa mat till våra gamla, sjuka, och barn på grund av att det är en tvist med leverantörer. De måste ju få mat, säger Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef, Kils kommun.
Bakgrunden är att Kils kommun, Munkfors kommun, Hagfors kommun, Grums kommun, och Forshaga kommun gemensamt skulle till att göra en upphandling av livsmedel. När kommunerna väl bestämt sig för en grossist överklagade Menigo.
Men eftersom inte barn, sjuka, och gamla, skulle tvingas gå utan mat gjorde kommunerna en direktupphandling av livsmedel som man var medvetna om var otillåten enligt Lag om Offentlig Upphandling, LOU.
– Vi gjorde en direktupphandling vilken blev olaglig. Detta i och med att den översteg LOU-gränsen på 287 000 kronor.
Konsekvensen blev att Konkurrensverket ansökte om upphandlingsskadeavgifter hos Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten har nu alltså beslutat att kommunerna ska betala sammanlagt 215 000 kronor.
Jan-Olov Ragnarsson är inte kritisk till Konkurrensverket agerande. Men tycker samtidigt att lagstiftningen på området är orimlig. 
– Ja, juridiskt är Konkurrensverkets agerande nog korrekt. Men regelverket får inte vara så komplicerat så att vi hamnar i en sits att vi tvingas göra en olaglig handling när vi köper livsmedel för att de gamla ska få mat.
– Men vi kommer inte att överklaga. 
Vad hade hänt om ni följt lagen till punkt och pricka?
– Vi hade fått sluta att köpa mat. Om man leker med tanken hade vi fått gå till Landsstinget och sagt att vi klarar inte av att ta hand om våra gamla så ni får ta hand om dem på sjukhusen. Hela situationen blir ju lite konstig.
Jan-Olov Ragnarsson är besviken på Menigos agerande.
– I våra ögon så har deras goodwillpoäng sjunkit något kan jag väl säga, säger han.
– Det är många som funderar på om vi vill göra affärer med det här bolaget i framtiden.
Och problemen med upphandlingarna verkar inte heller se ut att ta slut inom överskådlig framtid.
– Nu har man överklagat varudeklarationen, alltså innehållet i maten. En leverantör påstår att den inte alls stämmer. Vi har tagit hjälp av både SKL och Miljöstyrningsrådet i den upphandlingen och ändå är vi i tvist om detta.
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Klippans kommun hittat sätt att bryta storgrossisternas grepp genom att använda smarta upphandlingskrav. Jan Olov Ragnarsson följer med intresse den utvecklingen.
– Klippan har hittat former för att undvika detta. Det är klart att fler och fler börjar fundera på det naturligtvis.
Jan-Olov Ragnarsson tycker att lagstiftarna borde rätta till lagstiftningen.
– Man måste se över lagstiftningen så att det måste finns någon form av nödparagraf, att man fortfarande kan köpa mat åt gamla, sjuka, och barn. Det kan knappast vara lagstiftarens tanke att man ska hamna i en sådan sits som vi är i.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Så mycket måste de värmländska kommunerna betala i upphandlingsskadeavgifter till Konkurrensverket:
Kils kommun: 45 000 kronor.
Munkfors kommun: 20 000 kronor.
Hagfors kommun: 60 000 kronor.
Grums kommun: 40 000 kronor.
Forshaga kommun: 50 000 kronor.
Läs mer: Klippans kommun bryter storgrossisternas grepp