Nordkorea: fortsatt brist på nödvändiga proteiner och fetter
Enligt en rikstäckande undersökning som genomförts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har produktionen av basföda i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) ökat för andra året i rad. Trots detta är situationen fortsatt allvarlig och fortsatta ansträngningar krävs mot undernäringen. För omkring 2,8 miljoner utsatta människor är bristen på nödvändiga proteiner och fetter fortfarande problematiskt.
Utvärderingsuppdraget, Crop and Food Security Assessment Mission, har utförts gemensamt av FAO och WFP. Samtliga nio jordbruksprovinser i Nordkorea besöktes i slutet av september och i början av oktober, då den huvudsakliga spannmålsskörden bärgas.
Särskilt oroande är den begränsade tillgången på grönsaker och att sojaproduktionen minskat med 30 procent. Detta innebär en kronisk brist på viktiga proteiner, oljor, fetter, vitaminer och mikronäringsämnen. Den första delen av odlingssäsongen 2012 drabbades sojaproduktionen hårt av torka. Torkans inverkan på majsskörden mildrades däremot avsevärt av en storskalig mobilisering av människor som vattnade grödorna för hand.
Den totala produktionen för 2012 års huvudskörd och 2013 års skörd av tidiga grödor förväntas hamna på 5,8 miljoner ton vilket är en ökning med tio procent jämfört med förra året. För att kunna möta landets grundläggande behov av livsmedel beräknar utvärderingen att det kommer att behövas spannmålsimporter på omkring 507 000 ton. Så även om regeringens planerade spannmålsimporter på 300 000 ton genomförs så kvarstår ändå ett underskott av basföda på 207 000 ton, vilket är det lägsta underskottet i landet på många år.
"Landet behöver producera mer proteinrika livsmedel såsom sojabönor och fisk och satsa mer på att få till två skördar per år så att en mer varierad kost blir tillgänglig för alla", säger Kisan Gunjal, ekonom vid FAO och en av de ansvariga för rapporten.
"Hushållens grönsaksodlingar skulle kunna bidra till att förbättra kosten. Det kommer även bli nödvändigt att marknadsanpassa jordbruket så att det blir möjligt för lantbrukare att sälja sitt ris, majs och vete på marknaden."
"Nordkorea behöver fortfarande internationellt stöd, men det finns en tydlig väg framåt som kommer att leda till ökad livsmedelsproduktion och bättre kost."
Nivåerna för akut undernäring har minskat men det finns fortfarande skäl till oro eftersom många barn fortfarande är mycket sårbara. En viktig faktor för att motverka undernäringen under den magra säsongen var en stadig tillgång av särskilt näringsrika livsmedel såsom berikade kex och näringsrik spannmålsblandning (Super Cereal).
"Denna bedömning visar mycket tydligt på betydelsen av vårt arbete med att hantera undernäringen och att det är viktigt att vårt program kan fortsätta att förse en miljon barn i daghem, förskolor och grundskolor kontinuerligt med tillräcklig mat", säger Claudia von Roehl som är WFP landschef för Nordkorea.
"Den nya skördeprognosen är goda nyheter, men bristen på protein och fett i kosten är alarmerande. Vi måste fördubbla våra ansträngningar så att näringsrika livsmedel och en mer balanserad och hälsosam kost kan tryggas för två miljoner barn", sade hon.
Stöd till gravida och ammande kvinnor är också ett prioriterat område eftersom deras intag av näringsrika livsmedel som baljväxter och oljor är viktigt under graviditeten och även efter förlossningen, vilket är en kritisk period för barnets hälsa.
/FAO
/FoodMonitor