Konferens mot hungerfälla
Konflikt, återkommande torka och volatila livsmedelspriser har lett till att flera länder i Afrika och Mellanöstern fastnar i en hungerfälla, men det finns vägar för att komma till rätta med detta, sa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva under en internationell konferens om livsmedelsförsörjning i torkdrabbade länder i Doha, Qatar.
Tvådagarskonferensen samlar representanter från myndigheter, vetenskapssamhället, utvecklingsorganisationer, banker, civilsamhället och den privata sektorn. Representanter från 60 länder diskuterar tryggad livsmedelsförsörjning, vatten och investeringar i länder med torrområden.
Konferensen ska ta fram förslag om åtgärder för framtida policyer för tryggad livsmedelsförsörjning i dessa länder. Exempelvis diskuteras investeringar för att öka jordbruksproduktionen, förbättra livsmedelsförsörjningen och minska sårbarheten mot framtida snabba prisökningar på livsmedel.
"Vi håller på att förlora kampen mot hungern i Afrika och Mellanöstern," sa FAO:s generaldirektör. Antalet hungriga människor i regionerna har ökat med 83 miljoner till 275 miljoner sedan början av 1990-talet.
"Utarmade naturresurser i länder med torra landområden hotar försörjningsmöjligheterna för mer än två miljarder människor," varnade Graziano da Silva.
Han uppmanade det internationella samfundet att samarbeta och hjälpa länder i torra regioner så att hungerspiralen kan brytas. För att uppnå detta betonade generaldirektören behovet av att:
1. Öka informationen och kunskapen om torra landområden för att stödja en hållbar förvaltning av mark- och vattenresurser.
2. Skala upp ett hållbart intensifierat jordbruk samt klimatanpassa jordbruket.
3. Stärka motståndskraften på landbygden och öka ansvarfulla investeringar i jordbruket och i landsbygdsutveckling.
4. Förbättra samordningen av livsmedelsförsörjningen med stöd av Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS), som är en mellanstatlig plattform för tryggad livsmedelförsörjning och nutrition.
"Jordbruksinvesteringar är en av de mest angelägna frågorna som diskuteras i dag", sade han och tillade att investeringarna måste även "respektera rättigheter, försörjningsmöjligheter och resurser för alla parter, särskilt de mest sårbara".
FAO:s generaldirektör framhöll att de åsikter om investeringar som framfördes vid konferensen skulle ligga till grund för en tvåårig global samrådsprocess som kommer att genomföras inom ramen för Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning. Syftet är att utveckla principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar.
"Vid Rio+20-konferensen om hållbar utveckling i juni förra året levererade världens ledare ett tydligt budskap om att utvecklingen inte kommer att vara hållbar så länge som hundratals miljoner människor är uteslutna och fortsätter att lida av hunger och extrem fattigdom", sa Graziano da Silva.
"Om vi kan utveckla hållbara metoder för att trygga livsmedelsförsörjningen i torrområden, är vi på god väg att uppnå en värld utan hunger, avslutade han.
Den internationella konferensen om livsmedelsförsörjning i torrområden arrangeras av Qatars nationella program för tryggad livsmedelsförsörjning med stöd av FAO och andra internationella och regionala organisationer.
/FAO
/FoodMonitor