Menigo svarar på värmländska kommuners kritik
Som FoodMonitor berättat om tidigare har fem kommuner i Värmland tvingats betala 215 000 kronor till Konkurrensverket på grund av att de gjort fel i upphandlingen av livsmedel. Kommunerna verkar skylla allt på grossisten Menigo. Men nu ger Menigo, som nyligen vunnit en rättstvist mot kommunerna, sin syn på saken.
– Jag tycker det är lite tråkigt, för i grunden så är det kommunerna själva som satt sig i den här situationen. Och när det gäller upphandlingsskadeavgiften på 215 000 kronor så är det ingenting som Menigo ställer krav på, utan det är Konkurrensverket som är skyldiga att gå in och pröva detta, säger Michael Bengtsson (bilden, foto: Menigo), Chef för affärsutveckling offentliga affärer, Menigo.
michaelbengtssonmenigoEnligt Michael Bengtsson så överprövade Menigo sommaren 2010 ett beslut av de fem värmländska kommunerna som sa att grossisten Servera hade vunnit en upphandling. Menigo överprövade beslutet eftersom de ansåg att upphandlingen var felaktig, och vann sedermera i kammarrätten.
Men under tiden tvisten pågick bestämde sig kommunerna, i mars 2011 enligt Menigo, för att göra den direktupphandling hos Servera som nu bötfällts av Konkurrensverket.
Kils kommun berättar för FoodMonitor att de inte hade något val för att inte barn, sjuka, och gamla skulle bli utan mat. Det argumentet tillbakavisar Michael Bengtsson bestämt.
– Vår rekommendation var att de skulle göra en snabb förenklad upphandling. Man ger då alla anbudsgivare möjligheten att svara väldigt snabbt på upphandlingen, säger han.
– Kommunerna kommer aldrig i situationen med att de gamla och sjuka inte får mat. Det är ingen livsmedelsgrossist som motsätter sig det.
Varför tror du då att de kände sig tvingade till en direktupphandling?
– Det kan inte jag svara på. Men jag tycker det är lite märkligt att man inte beaktar de rekommendationer som vi ger.
Hur snabbt hade kommunerna kunnat göra direktupphandlingen?
– Det kan man göra under loppet av en och en halv månad.
Men det gjorde alltså inte de värmländska kommunerna. Istället direktupphandlade man av Servera. Kommunerna erbjöd till och med Menigo att vara med på direktupphandlingen. Men Michael Bengtsson tycker inte att kommunernas agerande var seriöst.
– Kommunerna gör en livsmedelsupphandling som Servera vann enligt kommunernas tilldelning. Den upphandlingen överprövade Menigo på grund av att vi inte tyckte att utvärderingen gjordes på rätt sätt. Och under pågående tvist så säger kommunerna att de avseratt göra en direktupphandling enligt det tilldelningsbeslut som vi har överprövat. Då fick vi möjlighet att välja om vi ville vara med eller inte. Men vi tycker inte att det är seriöst att vi skulle välja att vara med på någonting som vi har överprövat.
Trots turerna i det svenska rättsystemet så tycker Michael Bengtsson att lagstiftningen fungerar bra.
– Jag tycker lagen är bra i grunden. Men jag tycker det brister i tillämpningen av den. Det enda vi som aktör på marknaden vill är att de krav myndigheterna ställer upp i upphandlingen sedan också följs i deras utvärdering av anbuden.
Det finns en bild i media av att Menigo och andra grossister överprövar kommunernas upphandlingar för att utöva påtryckningar. Men den bilden håller inte Michael Bengtsson med om.
– Upphandlingar där allting sköts har vi inte har några kommentarer på. Vi har nu till exempel Enköping som vi förlorade. Våra konkurrenter vann men vi tyckte att kommunen hade gjort en väldigt bra upphandling. Då går vi inte in och överprövar för sakens skull, säger han.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor- Fakta:
Enligt Menigo är marknaden för den offentliga upphandlingen av livsmedel i Sverige värd cirka 9 miljarder kronor om året.
Störst på marknaden är Servera, följt av Menigo och Dafgårds.
Läs mer: Menigo tvingar kommuner att bryta mot LOU